Pospíšil požádá soud o okamžité přerušení trestu pro řidiče Smetanu

Vratislav Dostál

Ministr spravedlnosti podá ve prospěch Romana Smetany stížnost a požádá soud o okamžité přerušení trestu. Soud by mohl rozhodnout v řádu několika dní. Smetana byl odsouzen za pokreslení plakátu politických stran před posledními sněmovními volbami.

Bývalému řidiči olomoucké MHD Romanu Smetanovi, který byl odsouzen za to, že popisoval předvolební plakáty před posledními sněmovními volbami, svítá naděje na okamžité přerušení trestu. Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil z ODS se totiž chystá podat stížnost pro porušení zákona a současně požádá soud o okamžité přerušení trestu. Pospíšil pro ČT24 uvedl, že Nejvyšší soud by měl zkoumat, zda měl být Smetana za své jednání kriminalizován.

„Dáme tento návrh s tím, že necháme na zvážení Nejvyššího soudu, aby možné přerušení trestu posoudil. Je to jeho pravomoc. Má to ale spíš symbolický význam, jde nám o ustálení judikatury do budoucna, aby Nejvyšší soud jasně řekl, zda kreslení na předvolební plakáty je trestný čin, anebo pouze přestupek,“ vysvětlil ministr spravedlnosti pro deník Právo s tím, že přesné znění stížnosti bude známé v pátek.

Podle Pospíšila je dobré, aby Nejvyšší soud posoudil střet dvou veřejných zájmů. „Na jedné straně veřejný zájem na ochraně vlastnictví, na druhé straně pak je ústavní ochrana práva vyjadřovat své politické smýšlení. I když postup pana Smetany je obtížně obhajitelný, je otázkou, zda za to má být kriminalizován," dodal Pospíšil pro ČT24.

Důvodem pro podání stížnosti je podle něj současně to, že se kauzou zabýval pouze prvoinstanční soud a jeho rozhodnutí nebylo přezkoumáno. Společně se stížností, kterou chce ministr odeslat příští týden, pak Nejvyššímu soudu navrhne, aby zvážil, zda muži nepřeruší trest vězení.

Za přešetření Smetanova případu se zasazoval mimo jiné i Český helsinský výbor, podle jejíž předsedkyně Anny Šabatové neměl být skutek, který byl důvodem jeho odsouzení, pro svou zanedbatelnou škodlivost vůbec posuzován v trestním řízení. Velmi závažné pochybnosti podle výboru současně vzbuzuje skutečnost, že Romana Smetanu odsoudila Markéta Langerová, manželka politika Občanské demokratické strany Ivana Langera, jehož předvolební plakáty měl Roman Smetana podle rozsudku poškodit.

„Připomínáme, že rozhodnutí trestní justice mají ve společnosti posilovat důvěru v právo a spravedlnost, a ne budit odpor pro svou absurditu. Soudkyně Langerová se podle našeho názoru mohla dopustit kárného provinění také tím, že se sama nevyloučila pro podjatost, i když pochybnosti o své nepodjatosti pociťovala,“ uvedla už dříve Šabatová. Podle ní o tom svědčí i nabídka Langerové, aby Smetana tuto námitku v soudním řízení předložil.

Bývalý řidič Dopravního podniku města Olomouce podle svých slov pokreslil před posledními sněmovními volbami na protest proti politickým elitám nejméně třicet reklam na autobusech.

Připisoval na ně slogany, v nichž politiky označoval za lháře, zloděje, korupčníky a prostitutky. Podle zjištění MF Dnes patřilo nejvíc pokreslených plakátů občanským demokratům, kteří se také jako jediní u soudu domáhali, aby jim řidič zaplatil škodu patnáct tisíc korun. Krom toho mu původní rozsudek uložil odpracování sto hodin obecně prospěšných prací.

Smetana sice zaplatil oněch patnáct tisíc, avšak odmítl trest obecně prospěšných prací. „Odmítám vykonat uložený trest obecně prospěšných prací, stejně tak odmítám, aby mi byl přeměněn na odnětí svobody. Jsem přesvědčen, že slušní a poctiví lidé do vězení nepatří," napsal tehdy Smetana v prohlášení Probační a mediační službě, která měla dohlížet na vykonání trestu.

Vzápětí odmítl i náhradní trest v podobě domácího vězení, který soudkyně zvažovala. Soudkyně Markéta Langerová, žena exposlance a jednoho z nejvlivnějších politiků ODS posledního desetiletí Ivana Langera, mu proto trest změnila na sto dní vězení. Tedy v poměru 1:1. Za jednu hodinu práce jeden den ve vězení.

Předseda Ligy lidských práv David Záhumenský si podobně jako Český helsinský výbor myslí, že celá věc mohla dopadnout jinak, neboť podle něj mělo platit, že trestní právo má sloužit až jako krajní řešení, které se použije pouze tehdy, pokud mírnější prostředky nepostačují.

„Konkrétně ve věci pana Smetany mohli politici, pokud se domnívali, že jim byla způsobena škoda, podat žalobu k civilnímu soudu. Kdyby soud přesvědčili, přiznal by jim náhradu a pokud by řidič neplnil dobrovolně, došlápl by si na něj exekutor,“ uvedl už dříve Záhumenský pro Deník Referendum.

Další informace:

ČT24.cz Řidič Smetana se dočkal ministrova zastání

Českénoviny.cz Pospíšil podá stížnost ve prospěch odsouzeného řidiče Smetany

Novinky.cz Řidič malující politikům tykadla může být za pár dní doma