Oživení: Porušujte zákon o střetu zájmů, nic se vám nestane

Vratislav Dostál

Občanské sdružení Oživení podalo v únoru letošního roku celkem 122 oznámení o přestupcích politiků či úředníků. Pouhá čtvrtina podnětů byla po dvou měsících nějakým způsobem ukončena. Výsledek řízení je pak znám u pouhých osmi případů.

Aktivisté z protikorupčního občanského sdružení Oživení podali v průběhu letošního února 122 oznámení o přestupcích politiků či úředníků. Výsledky projednávání přestupků jsou podle nich tristní.

„Konkrétního výsledku s odůvodněním jsme se po dvou měsících dočkali jen v osmi případech. V drtivé většině případů (93%) výsledek řízení stále neznáme. Bez reakce zůstává 15% podaných podnětů. Bez konkrétních výsledků je dalších 58% podnětů,“ uvedli aktivisté v tiskovém prohlášení.

Vyrozumění o výsledku řízení pak Oživení obdrželo pouze ve čtvrtině případů: skončeno nebo odloženo bylo jedenatřicet podnětů. „Pouze v polovině odložených případů úředníci své rozhodnutí nějak odůvodnili (osm z patnácti). U skončených případů jsme odůvodnění neobdrželi nikdy. O způsobu potrestání za přestupek můžeme pouze spekulovat,“ dodali aktivisté z protikorupční organizace.

Přestupek veřejného funkcionáře projednávají obecní úřady v místě jeho trvalého pobytu. Úředníci obecních úřadů pak mají do třiceti dnů oznamovatele vyrozumět o učiněných opatřeních, ale v praxi se nic konkrétního nedozví. „Konstatování, že bylo postupováno podle zákona o přestupcích, lze jen stěží považovat za relevantní informaci o učiněných opatřeních,“ vysvětlila spolupracující advokátka Oživení Petra Bielinová.

Z ne/projednávání podnětů podle ní navíc vyplývá, že úředníci neznají ani samotný zákon o střetu zájmů. „V několika případech nahlíželi do znění zákona platného do r. 2008,“ uvedli aktivisté. Podle nich je navíc zarážející, že totožné úřady postupují při projednávání přestupků několika osob procesně zcela odlišně.

„Město Čáslav projednávalo dva přestupky členů parlamentu České republiky. Zatímco přestupek senátora a zároveň starosty projednalo, přestupek poslance postoupilo z důvodu své nepříslušnosti. Obdobně město Žďár nad Sázavou šetří přestupek jednoho poslance, zatímco přestupky druhého poslance a senátora postoupilo. Město Ostrava šetřilo a odložilo přestupky dvou senátorů, přestupek dalšího však postoupilo do Senátu,“ vysvětlili aktivisté s tím, že výsledek projednávání podnětů by se dal shrnout takto: „Vážení politici a veřejní činitelé, porušovat zákon o střetu zájmů můžete, nic se vám nestane“.

Podle Oživení to znamená, že je zákon nefunkční. „Apelujeme proto na vládní činitele a naše zákonodárce, aby podnikli kroky k novelizaci zákona. Ustanovení jednotného dohledového orgánu spolu s revizí kontrolních mechanizmů, které v praxi nefungují, se jeví jako nezbytné,“ uzavřela protikorupční organizace.

Občanské sdružení Oživení vzniklo v roce 1997. Od počátku se věnuje propagaci a rozvoji udržitelné dopravy. Od roku 1999 se zabývá také systematickým odhalováním střetu zájmů a korupce ve veřejné správě a zvyšováním transparentnosti veřejného sektoru.