Alternativa zdola uspořádá pietní akt za umrzlé bezdomovce

Petr Pávek

Letošní zima si v Evropě vyžádala stovky umrznutých obětí bez domova. Aktivisté z Alternativy zdola se rozhodli uctít jejich památku symbolicky v parku před hlavním nádražím v Praze, který je symbolem sociálního vyloučení.

Letošní zima si v Evropě vyžádala stovky umrznutých obětí bez domova. Aktivisté z Alternativy zdola se rozhodli uctít jejich památku symbolicky v parku před hlavním nádražím v Praze, který je symbolem sociálního vyloučení. Pietní akt se uskuteční na Světový den zdraví 7. 4. 2012 ve 13:00 u sochy Woodrowa Wilsona.

Cílem akce je jednak uctění památky zesnulých v důsledku kritické sociální situace, jednak přispění k pokusu o jistou reformulaci vnímání problému bezdomovectví v širším veřejném prostoru. Bude-li bezdomovectví vnímáno veřejností jen jako individuální problém a nikoliv jako humanitární pohroma specifického druhu, bude veřejné mínění pravděpodobně vytvářet politický tlak na taková řešení, která budou odpovídat právě prvnímu pojetí, což by mohlo mít totalizující vliv na celou společnost. Ostrakizaci lidí v tíživé sociální situaci vnímáme v širším politickém kontextu jako jedno ze závažných rizik demokratického vývoje.

S nedávným ochlazením se opět objevilo několik případů umrznutí lidí bez domova. Umrznutí však není jediným smrtelným rizikem pro člověka bez domova, má ovšem silný symbolický charakter.

K vytipovanému místu budou položeny pietní předměty (svíčky, květiny) a přidá se vysvětlující tabulka s následujícím textem:

Tato vzpomínka budiž věnována těm, kteří bez přístřeší umrzli na pražských ulicích Pokoj Vám.

Dále budou přítomní držet minutu ticha, případně někdo přednese krátký proslov (celá akce by neměla být příliš teatrální, neměla by mít ani demonstrativní charakter, aby neztratila určitou důstojnost). Přečteny budou výtahy z úvah, zabývající se problémem bezdomovectví a přístupem majoritní společnosti k němu. Tento text bude na akci distribuován.