Výzva k nominaci čínské Charty 08 a Liou Siao-poa na Nobelovu cenu míru

Redakce DR

Text návrhu podepsaný strážci odkazu Charty 77.

Občanská iniciativa Charta 08, která již druhým rokem působí v Číně, usiluje nenásilným způsobem o tytéž hodnoty, které prosazovala československá občanská iniciativa Charta 77 (1977—1992), k jejímuž odkazu jsme určeni jako jeho strážci.

Stejně jako naše občanské hnutí i Charta 08 vychází z univerzalistického pojetí ochrany lidských práv a  Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. Ten čínská vláda již před dvanácti lety podepsala, ale Čínská lidová republika ho dosud neratifikovala.

Charta 08 prosazuje ochranu lidských práv, menšin a životního prostředí a také nezávislé soudnictví. Usiluje o demokracii, kontrolu státní moci a o sociální zabezpečení pro všechny. Navrhuje vznik Čínské federativní republiky. K Chartě 08 se připojily již tisíce občanů.

Jeden ze zakladatelů a autorů manifestu Charty 08, Liou Siao-po, byl koncem loňského roku odsouzen na jedenáct let do vězení za podvracení státní moci. Postihy dalších aktivistů Charty 08 pokračují.

Charta 08 se za krátkou dobu své existence zasloužila o prosazování dialogu v čínské společnosti. Nabízí ho jak občanům, tak osobám, jež zastávají oficiální postavení. Značnou měrou tak přispěla k ochraně svobody a lidských práv a k upevnění míru ve své zemi. Její význam je i mezinárodní, přispívá k mírovému soužití národů.

Proto usilujeme o to, aby Chartě 08 a Liou Siao-poovi byla udělena v tomto roce Nobelova cena míru.

Za tím účelem se obracíme na ty, kteří mají právo navrhovat kandidáty na Nobelovu cenu míru, jmenovitě na poslance a senátory českého parlamentu, členy české vlády, rektory českých vysokých škol, na univerzitní profesory sociálních věd, historie, filozofie, práva a teologie, dále na laureáty Nobelovy cenu míru a na členy správních rad organizací, které se staly jejími laureáty.

Vyzýváme vás, abyste návrh na udělení Nobelovy ceny míru norskému Nobelovu výboru podali.

Rudolf Battěk, Jiří Gruntorád a Dana Němcová

strážci odkazu Charty 77