Sdružení místních samospráv: Reformu regionálního školství odmítáme jako celek

Vratislav Dostál

Mezi kritiky ministrem Dobešem navrhované reformy regionálního školství se přidalo i Sdružení místních samospráv. Podle sdružení návrh ministertsva školství bezprostředně ohrožuje 50-70 % venkovských škol. Proti reformě proto iniciovalo petiční akci.

Sdružení místních samospráv (SMS) iniciovalo petiční akci proti reformě financování regionálního školství. „Návrh byl z ministertsva školství vypuštěn bez náležité analýzy dopadů na žáka, rodiče, učitele a zřizovatele. Nebezpečný návrh ministra Dobeše naprosto cíleně přesouvá další díl financování regionálního školství na obce a na rodiče,“ uvedlo sdružení v tiskovém prohlášení s tím, že reformu je třeba odmítnout jako celek.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Podle SMS reforma ve své podstatě povede k naprosté likvidaci regionálního školství jako takového. „Návrh koncepce povede k omezení, či zániku 50 — 70 % všech základních škol,“ píše se v prohlášení. Podle sdružení by se takto masivní zánik škol negativně odrazil na rozvoji vzdělanosti v budoucnu a současně by měl další negativní dopady na zdejší města a obce.

„Vyjadřujeme proto naprostý nesouhlas s návrhy obsaženými v tisku Koncepční záměr reformy systému financování regionálního školství. Návrh je třeba kompletně přepracovat tak, aby se zachovala dostupná síť základních škol a nebyl tak narušen rozvoj regionálního školství,“ uvedli autoři petice.

Ambicí sdružení je nasbírat pod dokument nejméně deset tisíc podpisů a dostat tak problematiku regionálního školství na jednání Senátu.

Dobešův návrh přitom neodmítá pouze Sdružení místních samozpráv, nýbrž i Svaz měst a obcí ČR, Spolek pro obnovu venkova či parlamentní opoziční strany. „Koncepce ohrožuje dostupnost veřejného bezplatného základního školství," myslí si Ludmila Němcová ze Svazu měst a obcí.

Stínový ministr školství za ČSSD senátor Marcel Chládek pak reformu regionálního školství považuje za chaotickou a nekoncepční. Taktéž podle něj by při spuštění zlikvidovala celé regionální školství v naší zemi.

Mezi hlavní negativní dopady navržené reformy podle sociálních demokratů patří zejména pravděpodobná likvidace sítě základních škol, vylidnění venkova, zmaření investic do školských budov či nebezpečí vracení peněz z EU u škol, které již prostředky čerpají a zvýšení výdajů rodinných rozpočtů s dětmi.

Sociální demokraté jsou podle Chládka navíc přesvědčeni, že v oblasti regionálního školství a jeho reformě je potřeba postupovat koncepčně a v úzké koordinaci s regiony a kraji.

Chládek už dříve nastínil i priority, jež bude v budoucnu jeho strana při řešení v oblasti regionálního školství akcentovat. Patří mezi ně to, že ČSSD nepoužije stejný přístup u základního i středního školství, bude současně respektovat specifika regionů a krajů s tím, že ve způsobu financování se musí odrazit hodnocení kvality škol.

Další informace:

Smscr.cz Celonárodní výzva: Petice za záchranu českého regionálního školství

    Diskuse