Dobešovu reformu regionálního školství odmítá opozice, obce i experti

Vratislav Dostál

Ministr školství Josef Dobeš v pondělí představil detaily reformy regionálního školství. Spočívá ve změně financování škol, a to podle naplněnosti tříd. Podle kritiků je ale reforma chaotická.

Ministr školství Josef Dobeš v pondělí představil detaily reformy regionálního školství, která se má podle jeho slov sestávat ze tří hlavních pilířů: navýšení a narovnání platů učitelů, vytvoření zpětné vazby pro zjištění kvality vzdělávacího systému a zefektivnění celého vzdělávacího systému.

V některých obcích by pak kvůli úsporám mohl podle ministra školství zaniknout druhý stupeň základních škol. Z dalších škol by se pak mohly stát malotřídky, které by ale dostávaly víc peněz na výuku.

Rozdělování peněz mezi základní a střední školy podle zaplněnosti tříd by nakonec podle představ ministerstva školství mohlo vést ke slučování některých poloprázdných škol a ministerstvu přinést úspory v řádu miliard korun.

„Kategoricky chci vyloučit, že budou v malých městech rušeny malotřídky a že to dopadne na spádové školy," uvedl ministr na pondělní tiskové konferenci s tím, že by v případech, kdy jsou ve škole dobře obsazeny třídy prvního stupně a už méně třídy na druhém stupni, mohly ve vesnici zůstat pouze nižší ročníky a žáci vyšších by dojížděli do školy v sousední obci. „Budeme o tom se zřizovateli, tedy s obcemi a kraji, diskutovat," dodal Dobeš.

„Počty škol zůstanou stejné, budou se pouze měnit v některých místech, tam, kde to bude opodstatněné a objektivní, typy škol z plně organizovaných na školy jedna až pět (tříd), popřípadě klasické malotřídky, které budou mít výraznější finanční podporu pro zajištění výuky," upřesnil pak pro ČT24 náměstek ministra školství Ladislav Němec.

Podle něj je za úbytkem žáků to, že část dětí na druhém stupni část na víceletá gymnázia a část dětí třeba ráno dojíždí s rodiči do většího města. Škole v takovém případě podle něj zbude méně žáků a provoz není efektivní. Rušení tříd bude také znamenat propouštění kantorů. Ministerstvo údajně zatím neví, kolika pedagogů by se to dotklo.

Stínový ministr školství za ČSSD senátor Marcel Chládek považuje reformu regionálního školství za chaotickou. Ministr navíc podle něj představil návrh bez ohledu na zřizovatele škol, tedy na obce. „Sociální demokracie považuje takzvanou reformu financování regionálního školství, kterou dnes představil ministr Josef Dobeš, za nekoncepční s tím, že by při spuštění zlikvidovala celé regionální školství v naší zemi,“ uvedl Chládek.

Mezi hlavní negativní dopady pak podle sociálních demokratů patří zejména pravděpodobná likvidace sítě základních škol, vylidnění venkova, zmaření investic do školských budov či nebezpečí vracení peněz z EU u škol, které již prostředky čerpají a zvýšení výdajů rodinných rozpočtů s dětmi.

Sociální demokraté jsou podle Chládka navíc přesvědčeni, že v oblasti regionálního školství a jeho reformě je potřeba postupovat koncepčně a v úzké koordinaci s regiony a kraji.

Chládek nastínil i priority, jež bude v budoucnu jeho strana při řešení v oblasti regionálního školství akcentovat. Patří mezi ně to, že ČSSD nepoužije stejný přístup u základního i středního školství, bude současně respektovat specifika regionů a krajů s tím, že ve způsobu financování se musí odrazit hodnocení kvality škol

Podle Chládka pak musí jakákoli reforma zohledňovat dostupnost sítě základních škol pro občany. U středních škol je pak podle jeho slov nutné klást důraz na uplatnění absolventů oboru v praxi

Návrh neodmítá pouze opozice, nýbrž i Svaz měst a obcí ČR, Spolek pro obnovu venkova a Sdružení místních samospráv ČR. „Koncepce ohrožuje dostupnost veřejného bezplatného základního školství," myslí si Ludmila Němcová ze Svazu měst a obcí.

Podle ní změny zaplatí hlavně rodiče, protože buď budou děti muset dojíždět do vzdálené obce, nebo dá škola všechny peníze na udržení holé existence a pomůcky a další věci si budou muset žáci hradit sami.

Stínový ministr ČSSD chce proto jednat se zástupci samosprávy, učiteli a se školskými odbory a spolu s nimi zřídit pracovní skupinu, která by se změnami základního školství zabývala.

Pracovní skupina bude mít podle jeho slov za úkol připravit alternativní návrh financování regionálního školství. Její první jednání je naplánované na 20. února letošního roku, hned po veřejném slyšení k tomuto tématu v Senátu.

Další informace:

Českénoviny.cz Kvůli novému financování mohou v obcích zanikat druhé stupně škol

ČT24.cz Dobešova reforma školství - vyšší platy učitelů, zpětná vazba a zefektivnění