V Číně se nekontrolovaně šíří geneticky upravená rýže

Petr Jedlička

Záchyt modifikovaných výpěstků potvrdily už čtyři provincie. Oficiálně se upravená rýže pěstuje zatím jen experimentálně. Důsledky volného rozšíření je obtížné předvídat.

V Číně se mimo kontrolu úřadů šíří geneticky modifikované kmeny rýže. Vyplývá to ze zjištění regionálních vlád i pozorování institucí EU. V zemi jsou od roku 2009 experimentálně pěstovány dva upravené kmeny plodiny, mimo výzkumná pole se využívat nesmějí. Od dubna letošního roku přitom již čtyři provinční úřady potvrdily, že jejich inspektoři zachytili modifikované výpěstky na polích či místních trzích.

EU zas eviduje 115 případů, kdy se některý z dovozců pokusil prodat upravenou rýži do Evropy.

Na problém dlouhodobě upozorňuje také organizace Greenpeace.

Podle francouzské agentury AFP, která se tématu věnuje v aktuální zprávě, jsou příslušné kmeny rýže odolnější vůči suchu, hmyzu i nemocem a zaručují větší výnosy. Při jejich pěstění není též zapotřebí používat tolik pesticidů.

Dle vědců a agronomů, na něž se AFP odvolává, jde ale o dosud ne plně prozkoumané druhy, jejichž konzumace může nejrůznějšími způsoby ovlivnit lidský organismus a jejich nekontrolovaná výsadba způsobit těžko předvídatelné mutace v okolních rostlinách.

Další rizika

Čínská vláda přistupuje ke geneticky upraveným plodinám daleko vstřícněji než například vlády v Evropě. V zemi se může už několik let pěstovat modifikovaná bavlna, paprika, papája nebo rajčata. Legální je i dovoz upravené sóji a kukuřice. Rýži však konzumují každý den dvě třetiny místní populace a pěstuje se v daleko větším měřítku. Negativní důsledky se tak mohou projevit s mnohem větší pravděpodobností.

Věc navíc má podle francouzské agentury i právní rozměr — různé genetické úpravy mají totiž patentovány biotechnologické korporace, kterým se musí za sadbu každou sezónu platit. To dnes způsobuje potíže například v rovníkové Africe, kde si rodinní farmáři nemohou poplatky dovolit a současně nezvládají stavbou obyčejných plodin konkurovat.

V Číně je díky nelegální povaze šíření situace zatím jiná, potenciál pro příslušné problémy ale existuje i zde. Kdyby se jev stal masovějším, podají výrobci osiva nejspíše stížnost ke Světové obchodní organizaci.

Další informace:

AFP GM rice spreads, prompts debate in China

Singularity Hub Future of Genetically Modified Rice/Corn in China May Be Both Certain and Delayed

New Scientist Gene rice on its way in China