Sněmovna schválila nový občanský zákoník a nový zákon o korporacích

Vratislav Dostál

Poslanci ve středu schválili v prvním čtení nový občanský zákoník, který upravuje tři základní okruhy - rodinu, vlastnictví a smlouvy. Podoba předlohy ale není definitivní. Nyní ji čeká projednávání ve výborech a další kola hlasování.

Poslanecká sněmovna ve středu schválila v prvním čtení nový občanský zákoník. Nyní jej projednají výbory. S novelou nesouhlasily opoziční strany. KSČM neuspěla s návrhem na zamítnutí kodexu ani s návrhem na jeho vrácení k přepracování. Podle ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila z ODS si Česká republika nový liberální kodex zaslouží.

Nový občanský zákoník znamená podle předkladatelů rozchod s komunistickým právem. „Pokud se jej podaří schválit, ovlivní život všech lidí na desítky let," uvedl Pospíšil. V současnosti platí mnohokrát novelizovaný zákoník z roku 1964. „Je to nejzásadnější právní dokument od přijetí Listiny základních lidských práv a svobod," prohlásil pak Marek Benda z ODS.

Nový kodex připravovali odborníci deset let. Pospíšil zdůraznil, že vláda je připravena debatovat o případných úpravách předlohy, obává se ale nepromyšlených návrhů poslanců. Návrh nejvíce kritizovali komunisté, kteří navrhovali jeho zamítnutí.

„Je příliš ideologický, zpřetrhává společenské vazby a přinese právní nejistotu," prohlásil poslanec KSČM Stanislav Grospič, podle kterého novela plná závažných problémů a rozporů.

„Nejde možná ani o to, že zavádí do našeho právního řádu anachronismy, nejde možná ani o to, že je takovým vykrášleným uměleckým dílem těch, kteří delší dobu psali nový občanský kodex a pokoušeli se jej předložit do Poslanecké sněmovny již v minulém volebním období. Jde o výrazný praktický dopad, který zpřetrhá i společenské vztahy, tak jak se vyvinuly v oněch posledních dvaceti letech v české společnosti, přinese obrovské období právní nejistoty, především svou neprovázaností do ostatních právních odvětví, a právní nestabilitu,“ uvedl Grospič před poslanci.

Podle komunistů zákon ve sporech příliš straní tomu silnějšímu. Například u nájemních smluv jsou údajně ve výhodě majitelé nemovitostí. Podle Grospiče totiž novela ztíží situaci velké části obyvatel," soudí Grospič, který také přednesl návrh na zamítnutí a na vrácení předkladateli. Podle Grospiče totiž novela občanského zákoníku zobecňuje pouze základní principy nedotknutelnosti vlastnictví, jednostranné výhody osob, které se domáhají takzvaně svých vlastnických práv.

„A na druhou stranu zcela očividně říká, že patří-li člověk k občanům, kteří jsou svými příjmy situováni do kategorie chudých, nízkopříjmových či středněpříjmových, nebudou-li se moci domoci zaplacení si svého práva, pak ono formální hledisko dostupnosti práva u nich bude výrazně revidováno a občanský zákoník bude vždy uplatňovat ty, kteří budou movitější a budou schopni řešit svoje právní problémy příslušnou ekonomickou stránkou,“ doplnil komunistický poslanec.

Sociální demokraté se pak neúspěšně pokusili přerušit jednání o předloze na 120 dnů, v nichž mělo ministerstvo spravedlnosti zahrnout do kodexu různé připomínky. Podle Jeronýma Tejce předloha přinese zbytečnou diskontinuitu v zaběhlých institutech a nepředvídatelné rozhodování soudů. „Není důvod zaklínat se komunistickými zákony," uvedl Tejc. Poukázal na to, že se obsah zákonů v minulých 20 letech upravil a že společnost nežije podle předpisů přijatých za totality.

Námitky k jednotlivým ustanovením zákoníku měli ale koaliční poslanci. Vlastě Parkanové z TOP 09 se například nezamlouvala úprava zvířete. Podle kodexu sice nemá být věcí, ale jiné paragrafy prý nepřinášejí nic nového proti současnému stavu.

Zákoník čítá více než 3000 paragrafů a má platit od roku 2013. Klade větší důraz na osobnostní práva před majetkovými vztahy a ponechává více prostoru pro dohodu stran.

Prošel i nový zákon o korporacích

Poslanci pak ve středu schválili taktéž v prvním čtení vládní návrh nového zákona o obchodních korporacích. Zákon je právě spolu s novým občanským zákoníkem a dalšími zákony součástí nové právní úpravy soukromého práva, kterou současná vláda předložila poslancům.

Zákon navazuje na současný obchodní zákoník a výrazně mění některá pravidla podnikání. I tuto novelu chtěla opozice vrátit vládě k dopracování, jejich návrh ale nezískal potřebnou podporu. Podle nového zákona například členové a bývalí členové statutárních orgánů společnosti by měli ručit svým majetkem v případě úpadku, který svým nesprávným rozhodováním zavinili. Toto opatření má chránit věřitele.

Při zakládání společností s ručením omezeným by nově podnikatelé neměli mít povinnost skládat kapitál 200 000 korun, jak je tomu v současnosti. Základní kapitál společností s ručením omezeným neplnil podle ministerstva spravedlnosti svoji roli, pouze podnikatele zbytečně administrativně zatěžoval.

V souvislosti se společnostmi s ručením omezeným upravuje zákon nově také podmínky pro získávání podílů ve firmě. Doposud mají všichni společníci podíly spojené se stejnými právy a povinnostmi. V budoucnu by měli mít možnost si vybrat z různých druhů, které by se od sebe lišily jako akcie. Existovat tak budou prioritní podíly či podíly s právem nebo bez práva hlasovat.

Odpoledne poslanci také podpořili další související návrh, zákon o mezinárodním právu soukromém. Ministr Pospíšil podotkl, že předloha nahradí zákon z roku 1963. Norma stanoví pravidla pro soudní spory a jiná řešení sporů v případě, když je v kauze přeshraniční prvek.

Další předlohou, kterou pak poslanci poslali do projednávání, je novela zákona o přeměnách obchodních společností a družstev. Ministr uvedl, že tato předloha upravuje transformační změny v oblasti korporátního práva a že jde o velmi technicistní normu. Cílem této novely je výslovně upravit další typy přeshraničních přeměn a možnost přeshraničního přemístění sídla nad rámec dnes již upravené přeshraniční fúze.

Další informace:

Českénoviny.cz Sněmovna podpořila nový občanský zákoník, míří do výboru

České noviny.cz Sněmovna podpořila nový zákon o obchodních korporacích

iDnes.cz Poslanci podpořili občanský zákoník, KSČM ho ztrhala za stranění silným

psp.cz Stenografický zápis 19. schůze Poslanecké sněmovny, 8. června 2011

    Diskuse (0 příspěvků)