Vláda schválila nový občanský zákoník

ČTK

Vláda na svém středečním jednání přijala návrh nového občanského zákoníku, který klade osobnostní práva nad majetkové vztahy. Kodex upravuje tři hlavní okruhy: rodinu, vlastnictví a smlouvy.

Vláda Petra Nečase schválila návrh nového občanského zákoníku z dílny ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila. Podle informací ČTK kabinet v návrhu neudělal žádné zásadní změny. Kodex upravuje tři základní okruhy — rodinu, vlastnictví a smlouvy.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Klade větší důraz na osobnostní práva před majetkovými vztahy a ponechává více prostoru pro dohodu stran. Zákoník má nahradit normu z roku 1964, která byla od pádu komunismu více než čtyřicetkrát novelizována. Návrh čítá přes tři tisíce paragrafů.

Kabinet podle zdroje ČTK z jednání schválil i další dvě předlohy související s novým zákoníkem. Podrobnosti přinese odpolední tisková konference vlády.

Podle dřívějšího vyjádření premiéra Nečase kodex upraví současnou roztříštěnost, která se projevuje zejména v závazkovém právu. Smlouvy se dnes podle něj řídí občanským i obchodním zákoníkem, některá jejich ustanovení si však odporují. Norma pak sjednotí několik doposud samostatných zákonů — o rodině, o pojistné smlouvě, o sdružování občanů, o nadacích a nadačních fondech, o vlastnictví bytů a další. Podle premiéra to značně zjednoduší orientaci lidí v soukromém právu.

„Především je to návrat do tradic, které byly přerušeny komunistickým převratem v roce 1948," uvedl nedávno Nečas. Autoři kodexu vycházeli z vládního návrhu občanského zákoníku z roku 1937, který však nikdy nevstoupil v platnost. Inspiruje se zároveň moderními evropskými kodexy.

Podle Pospíšila je norma velmi solidární a výrazně chrání slabší občany. Upravuje „drobné vychytávky, které mohou každého z nás dnes a denně postihovat". Ministr se zmínil například o náhradě za poškozenou věc zvláštní obliby. Toto ustanovení bude pamatovat na případy, kdy někdo zničí knihu opatřenou podrobnými autorskými poznámkami nebo jedinou fotografii zemřelé matky.

Na návrhu zdůraznil Pospíšil zejména úpravu svéprávnosti, která bere mnohem větší ohledy na přání lidí, jimž se omezuje.

Podle hlavního tvůrce zákoníku Karla Eliáše se kritika kodexu soustřeďuje do dvou hlavních myšlenek — že je to moc dlouhé a jsou tam divná slova. Mezi kritiky nového zákoníku se řadí Pospíšilova předchůdkyně Daniela Kovářová. Nový občanský kodex je podle ní zbytečný, nesrozumitelný, terminologicky zastaralý a pravděpodobně i finančně velmi náročný.

    Diskuse