Profil čtenáře:
Linda Sokačová

LS
Profese:
Ať OSPOD klidně kontroluje, ale pouze za zákonných podmínek a nesmí přitom ještě porušovat práva dětí, o jejich zájem jde. Není možné, aby taková kontrola byla natáčena a dávána na veřejnost. Vzhledem k tomu, že tam byla ta kamera byl účel zjevně jiný než páchat dobro.
Nulová tolerance je koncipována jako selektivní. Vždycky se zaměřuje a zaměřovala na vybrané skupiny "nepřizpůsobivých" občanů, které mohou být definovány různě. Nikdy nejde o to šikanovat všechny, to není účelem. Jde o to efektivně vylučovat a trestat ty, o kterých si myslíme, že nezapadají do společnosti a narušují její konformitu a řád. Takže i nulová tolerance ke kriminalitě se týká vybraných skupin obyvatelstva a nikde ne všech. Rudi Giuliani je toho dobrým příkladem.
Souhlasím s tím, že ProAlt by toho mohl dělat více a dělat věci lépe. Hlavně věci, které se týkají především lidí, kteří jsou současným systémem ohroženi nejvíce. Nicméně bych ráda upozornila i na aktivity jako Stop sociální reformě, které se zaměřovaly na pomoc nezaměstnaným, spolupráci s NRZP na zlepšování postavení hendikepovaných, aktivity proti sKartě nebo veřejné službě. Nyní je to kampaň proti exekucím. Ale ano, těmto aktivitám by měl být věnován mnohem větší prostor. Sama jsem byla překvapena, když jsem se s kolegou ze Stop Sociální reformě dozvěděla, kam všude se informace dostaly a jak je lidi využívaly. Ale ano, málo.