Profil čtenáře:
Giorgio Cadorini

GC
Profese: lingvista

«Mohlo se tehdy té válce předejít tím, že bychom řekli, kdo za to odpovídá?» Toto téma během této diskuse nikdo předtím neotevřel, nechápu smysl jeho uvedení.

Mnichov uvolnil cestu německému fašismu a dostal z izolace italský fašismus. Ani na Ukrajině ani v Levantě neválčí dnes žádné fašistické režimy, nýbrž běžné autoritářské vlády, podobné těm, které my spojenci v severoatlantické alianci podporujeme a ozbrojujeme různě po světe, třeba Abd al-Fattáh as-Sísího v Egyptě.

„Souhlasím samozřejmě s vámi, že domluva a prosazení míru je nejlepší řešení.

Pokud je ovšem možné, pokud je s kým se domlouvat.“

Čtu to jako potvrzení, že za dnešní utrpení odpovídají všichni lidé, v Levantě a mimo ni, kteří nehledali alternativní řešení než konflikt. Tedy neodpovídají za to děti, které přišly o nohu, o ruku, o matku, neodpovídají za to ženy, které muži ponížili, zneužili a traumatizovali.

„Když to možné není, no tak bohužel zbývá to, k čemu momentálně přikročil Izrael.“

Není z čeho usoudit, že možné není. Kdo nehledá, nenajde. „Momentálně“ je následek toho, že mnozí lidé nehledali „celá desetiletí“ alternativní řešení než konflikt. Momentální řešení není řešením.

„Na této demonstraci by se mimo jiné objevil nechvalně známý transparent [...] Nechali byste se vyfotit jako účastníci demonstrace vedle tohoto transparentu?“

Vláda není parlamentem, hlas pro stranu není členstvím ve straně, demonstrace není peticí. Podpis pod peticí je podpisem pod všemi slovy petice. Účast na demonstraci je podporou pro cíle vyhlášené před demonstrací. V milionové demonstraci není soulad všech účastníků se všemi transparenty.

Když na demonstraci je deset lidí je situace odlišná od demonstrace, kde je lidí tisíc. Hesla v demonstraci plné výzev k míru a s řečníky vyzývajícími k hledání mírového řešení mají jiný politický výklad než stejná hesla ve skupině násilníků, kteří ničí auta a rabují obchody.

Mimochodem se ale jedná zde o petici a nikdo žádnou demonstraci nenavrhuje ani nechystá. Až bude nějaká navržena, ať každý uvažuje podle vyhlášených cílů a podle konkrétní politické situace o své účasti.

Ty ženy si trauma ponesou celý život a pravděpodobně ho předají dalším generacím v rodině. Odpovídají za to muži, kteří je traumatizovali, a všichni lidé, v Levantě a mimo ni, kteří nehledali celá desetiletí alternativní řešení než konflikt. Válka vždy a všude poskytuje příležitost se projevovat nejhorším stránkám lidského chování. Proto jsem proti válkám a věřím, že jediné řešení je jen domluva a prosazení míru.

Česká vláda má v programovém prohlášení tuto větu dvakrát: "Zachováme práva legálních držitelů zbraní." To znamená, že cítila potřebu se otevřeně hlásit k podpoře držení zbraní. A dokonce v kapitolce s názvem Bezpečnost. Navrhuji České vládě, aby tuto větu odstranila z programového prohlášení.

https://vlada.gov.cz/cz/programove-prohlaseni-vlady-193547/