reklama

Profil čtenáře:
Milan Tvrdý

MT
Profese:
E-mail: tvrdy@math.cas.cz
Pane Bárto, Vaše odkazy na Fragmenty či Parlamentní listy jsou silně deprimující. A to k nim lze přiřadit i presidentské "virtually".
Mezitím uplynulo hodně vody, takže nemá smysl komentovat. Na jednu věc bych Vás ale měl upozornit: první manžel příslušnice Haslingerové, který jí dal své jméno a je s ní už dávno šťastně rozveden, nemá s plátkem "Fragmenty" nic společného anóbrž je to velmi slušnej člověk. Tož byste neměl Fragmenty zmiňovat jako projekt manželů Haslingerových. Asi se dáma znovu vdala, ale její nový manžel se sotva jmenuje Haslinger.
Vážení,
připadá mi poněkud nesmyslné se dohadovat o tom zda a podle jaké definice je Joch fašista či není. Ač matematik, musím v tomto punktu souhlasit s tím, že nelze lpět na dodržení všeobecně uznávané definice a naprosto souhlasím s panem Štampachem. Pro mne to prostě fašista v širším smyslu tohoto slova je, tak jako pro mne byl fašista např. Pinochet. Angažmá ředitele pochybného Občanského institutu (všimli jste si, že na webových stránkách tohoto spolku není ani náznak vysvětlení kdo je platí natožpak nějaká zpráva o jejich hospodaření ?) je jasným symbolem pro směřování současné vlády. Ostatně pan premier dnes sdělil, že pan Joch má jeho podporu anžto "přináší osvěžující myšlénky ... ".

Račte všichni prominout, ale jsme na křižovatce novodobých dějin. Ti na druhé straně se nerozpakují nadávat do komunistů třeba Jiřímu Dienstbierovi či Vladimíru Špidlovi (o Paroubkovi nemluvě) a my se budeme točit kolem definice fašismu?

P.S. Básničku o robotech bych doporučil administrátorovi diskuse smazat anžto je to evidentní spam. Není náhodou Rita Holoubková pseudonym pro prvního šéfredaktora Blesku (či jakéhoto podobného bulváru) a zneuznaného básníka?