reklama

Profil čtenáře:
Martin Raus

MR
Profese:
E-mail: martraus@seznam.cz
jako je obyčejná lidská slušnost, morální integrita, o zviditelnění toho, že čestné a solidární chování není slabost, že zodpovědné rozhodování podporující trvale udržitelný rozvoj, který se zúročí až za 30 let má smysl, že stokrát opakovaná lež se nestává alternativní pravdou, ale zůstává lží. Pro lidi, kteří všechno poměřují přes ekonomický profit, tyto demonstrace pochopitelně nemají žádný smysl. Zároveň to neznamená, že by se tam shromažďovali nějací „mimoni“, kteří si neuvědomují důvody, proč si Babišovo ANO drží podporu cca 30% lidí a jaké konkrétní důvody lidi k jeho podpoře vedou a většinově ví, že jediným řešením bude nalezení funkční a zároveň demokratické politické alternativy. Vnímám to tak, že v tuhle chvíli se demonstrace soustřeďují na obranu základních hodnot demokracie, na záležitosti, které spojují lidi bez ohledu na jejich zařazení na pravo-levé politické ose. Do dnes si pamatuji ten krásný pocit před 29 lety, když se člověk zbavil všudypřítomného strachu, toho dvojkolejného vyjadřování na veřejnosti a v soukromí, kdy bylo najednou možné vyjádřit svůj názor naplno bez obav z následných okamžitých sankcí. Teď se nám normalizační projevy plíživě vrací a ty demonstrace jsou viditelnou prezentací toho, že je tu dostatek lidí, kteří návrat ke starým poměrům nedopustí. Doporučuji zhlédnout tuto diskusi :
https://www.facebook.com/DVTV.cz/videos/394111551312228/
Postava spisovatelky skrze většinově konzumní přístup v čínské společnosti nastavuje také zrcadlo české společnosti – naznačuje, že kdybychom tu v roce 89 měli většinově „konzumní blahobyt“ ala současná Čína, žádná sametová revoluce by se pravděpodobně ani nekonala – stačí se rozhlédnout kolem sebe, jak to vypadá nyní s přístupem lidí k mravním hodnotám, jak to nyní vypadá se solidaritou lidí vůči uprchlíkům. Spisovatelka dokáže vyslovit a realizovat otevřeně to, na co většina lidí liberálního smýšlení troufne jenom myslet, ale ne se takto otevřeně projevovat – v tomto směru se mi jeví tato kniha také jako inspirativní a otevřená výzva k větší občanské odvaze, svobodě, upřímnosti a angažovanosti.