Profil čtenáře:
Jan Klika

JK
Profese: technický poradce
Agentura Focus provedla podrobný sociologický průzkum preferencí i nesouhlasu s polohami budoucího hlavního nádraží, ve kterém se Brňané nenechali ovlivnit výsledky jednostranně zpracované studie proveditelnosti a dali jasnou odpověď v poměru 73:27 proti odsunu nádraží k řece a ve prospěch ponechání nádraží v centru, tj. ve stávající poloze, označené po nezbytné modernizaci kolejiště jako nádraží Petrov.
Autorovo označení tohoto průzkumu za "groteskně manipulativní" je nutné odmítnout už jen proto, že k tomu neuvedl žádný důvod.
Ani vidění dalšího vývoje nemusí být tak skeptické. Je totiž možné bezodkladně začít přestavbu uzlu s čerpáním dotací EU i ve variantě s nádražím Petrov - pouhou změnou jeho technického řešení, které nahradí špatný návrh ze studie proveditelnosti.
Je dobře, že M. Hollan bude nadále podporovat variantu s nádražím Petrov. Existuje totiž jeho technické řešení, které pro zaústění VRT nevyžaduje podzemní nástupiště s tunelem pod centrem ani dlouhodobé dopravní výluky ani zbourání OD Tesco. Protože toto řešení nebude dražší než var. B, která je ekonomicky proveditelná, nebude třeba pro něj zpracovávat nová hodnocení proveditelnosti.
Jedna z variant B se může začít stavět ještě bez nového územního plánu, tedy ve stejné době jako varianta A-Řeka.
A kolejový diametr ve var. Petrov má o jednu podzemní stanici míň a podstatně kratší tunel. Je tak reálné, že jeho jižní, železniční část bude financovat stát.
Existuje tak způsob, jak se může Brno dostat k optimálnímu řešení veřejné dopravy i přes včerejší hlasování jeho zastupitelů proti většinovému názoru veřejnosti.