Profil čtenáře:
Petr Krejčí

PK
Profese: důchodce
Velmi dobrý článek.
Norská praxe se nám nemusí líbit, ale pak tam s dětmi nežijme a nebo se chovejme podle norských zákonů. A když tam žijeme, tak je dobré si ony zákony přečíst a respektovat je. Přečteme-li si norský zákon o péči o děti (viz anglický překlad popřípadě originál
https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/the-child-welfare-act/id448398/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/barnevernloven/id448398/ ), tak zjistíme, že tato norma není zločinná, byť se některým nemusí líbit.
A pokud je třeba o něco dbát, pak o to, aby příchozí do České republiky se chovali k dětem v souladu s českými právními normami.
Postup pana presidenta a některých poslankyň či poslanců v této věci pak považuji za nešťastný.
Existuje možná nějaký dobrý zákon ve prospěch nějaké zájmové skupiny, ale i o tom se dá také pochybovat. Každý zákon totiž přináší nezamyšlené důsledky. A každá novela jeny nezamýšlené důsledky odstaní a jiné opět zanese.
Mírně jizlivě se pak plám, zda se petice bude podepisovat také u toho pramene, co údajně vyschnul.