Profil čtenáře:
Adrian Portmann

AP
Profese: historik
Vážený pane Jelínku,

nějakou cenu to rozhodně má. Ale obávám se, že nikoliv už tolik s Vámi.

Nová Rada, jejímž jste členem, nastoupila s některými velmi oprávněnými požadavky a cílemi. I když, od začáku nešlo přehlížet, že řada presumpcí, z které ve svých stanoviscích vycházela, byla vzhledem k faktografické empirii a právním předpisům prostě mylná a zavádějící. Nová Rada stačila i realizovat několik pozitivních kroků, dobrou vůli jí v některých ohledech nelze upírat. Skutečně si např. myslím, co jsem v úterý řekl i v Senátu: Prosazování zásady veřejného charakteru jednání Rady ÚSTR je velkým úspěchem, který si zaslouží uznání.

Jenže po roce je půl je Vaše bilance celkově bohužel příliš tristní. Většinu principů, které jste si napsali na prapory, jste během méně než jednoho roku sami zradili (velmi křiklavým způsobem i tu transparentnost). Stačí si přečíst Vámi a Vašimi čtyřmi kolegy 10. dubna 2013 (tj. v den odvolání Daniela Hermana) vydané tiskové prohlášení a srovnávat tehdy kritizovaný stav se stavem současným (viz zde: http://www.ustrcr.cz/data/pdf/rada/2013/prohlaseni-herman.pdf).

Odkud berete jistotu, že Vás poslanci a senátoři, kteří by se i podle mého přesvědčení měli neodkladně věnovat projektu novelizace zákona 181/2007, ještě budou brát vážně? Přišli jste bohužel o velkou část své kredibility. A každým dnem, co nenajdete dost síly přiznávat se otevřeně k tomu, že Vám to bohužel nevyšlo tak idylicky, jak jste si to představovali, ta kredibilita klesne ještě více.

Vítaným partnerem v diskuzi o novelizaci budete rozhodně i přesto. A navzdory nemalým diferencím, které nás v současnosti rozdělují, se s Vámi kdykoliv rád za tímto účelem sejdu. Věřím, že společných pozic je stále dost, i když musím předeslat, že v jakékoliv diskuzi bude mít smysl se vážně zabývat pouze návrhy, jejichž přednesení se základá na důkladném studiu předmětné látky, nikoliv na té či oné formě dojmologie.

Adrian Portmann
Protože pohledy na činnost Ústavu včetně jeho bilance přímo nesouvisí s otázkou zákonnosti pořádaného výběrového řízení. Žádné obviňování mi nešlo automaticky do krve, paní KV, natož "bez vazby na realitu". Další důkaz velké analytické hloubky Vašich a pana Grubera textů.
Cílená snaha odvádět pozornost od zpackaného konkursu. K údajnému názorovému "veletoči" jsem se již vyjádřil dopisem, který zveřejnily Lidové noviny dne 20. dubna 2014. Přeji ostatně i panu Bártovi, aby mu postupně docházely některé věci. Věřím, že bude vést široký dialog a extenzivně studovat k dispozici jsoucí podklady.
Frontální ataka pana Grubera by si zasloužila podrobnější rozbor, aby bylo možné vše vyvrácet, co uvádí. Zde jen tolik:

1. Co jsem řekl v rozhovoru pro Respekt v srpnu 2013, bylo v souladu s mým stavem znalostí a dojmů v této době. V minulých devíti měsících se však událo velmi mnoho, co mě přesvěčilo o tom, že současné vedoucí garnitura ÚSTR není na svém místě. Např. nešlo v srpnu 2013 věru tušit, že Rada bude ve výběrovém řízení na ředitele v následujících měsících tolik chybovat.

2. Žádný účelový názorový obrat a účelový postup, který mi pan Gruber předhazuje, se nekonal. Na neregulérnosti konkursu jsem členy Rady už týdnech před (!) volbou upozorňoval, přičemž jsem některým z nich vysvětlil, jak je možné nejzávažnější nedostatky ještě včas odstranit, aby se řízení nestalo pro jakéhokoli občana snadno soudně napadnutelné. Toto není účelový postup, jak jsem konstatoval už v dopise panu Bártovi, ale bylo to jednání především v zájmu všech zúčastněných – a právního státu.

3. Že bych kopal na všechny strany, házel špíny atd., to si nemyslím. Na rozdíl od některých jiných (jako např. pana Bárty) se snažím své argumenty konkrétně dokládat.

4. Poslední dva odstavce komentáře pana Grubera s tématem našeho sporu vůbec nesouvisí. Tam šlo o příkopy ve společnosti v souvislosti s interpretací komunistického režimu. V naší debatě o to ale vůbec nejde. Ale o to, zda má veřejný orgán dodržovat vlastní pravidla a zákony této republiky.

Nikdy jsem ostatně netvrdil, že dialog je možno vést s kdekým. Má smysl pouze s těmi, kteří jsou ochotní svá tvrzení konkrétně dokládat a respektovat pravidla hry.
Upozorňuji, že následující tvrzení pana Bárty, který redakce DR používá také (bez uvozovek) jako popisku k fotografii, neodpovídá pravdě: "Nebylo nejšťastnější, že již během výběrového řízení pan Dr. Portmann avizoval, že toto řízení bude soudně napadat, pokud v něm neuspěje."

Pokud má pan Bárta důkazy za své tvrzení, zdvořile bych ho požádal o jejich předložení. Nejpozději to budeme řešit před soudem.

Děkuji redakci DR za to, že dnes zveřejnila i moji reakci na dopis pana Bárty zde: http://denikreferendum.cz/clanek/17983-odpoved-clenovi-rady-ustr-bartovi