Profil čtenáře:
Richard Vlasák

RV
Profese:
E-mail: richard.f.vlasak@centrum.cz
ČSSD se musí změnit. Ale ke skutečné změně nedojde, pokud budou kraje tak silné a jejich reprezentanti tak mocní. Nemyslím si, že by byl M. Hašek odrovnanou osobou. V souvislosti s vlivem A. Babiše a jeho hnutí se obávám, že jen Zeman, Hašek, Zimola a spol. čekají, až musí "profláknuté" Lány Sobotkovi oplatit. Nevidím situaci vůbec nadějně.
S úctou Richard F. Vlasák
děkuji za Vaše dotazy. Ne, nedotkl jste se mne. Máte pravdu, tvrdíte-li, že žijeme ve svých schématech. Vymanit se z nich bývá potíž. Mě šlo o schémata, v nichž přemýšlíte o dějinách.
Naprosto souhlasím i s tezí, že potřebujeme dějinnou reflexi. Ale ta nedá dělat diletantsky. Vy jste psycholog. Nikdy by mne ani nenapadlo psát o tématech týkajících se Vašeho oboru. Ale dějiny, to je panečku jiná. Tomu všichni rozumíme, asi jako lékařství, školství, politice a fotbalu. Podiveni to budou schytávat proto, že psali nesmysly - metodologicky špatně, fakticky špatně. Jen vyprávěli svoje názory, navazujíce filosoficky na pozdního Patočku (škoda že vynechali toho z roku 68) a všechno červené lakovali na černo. A aby ušetřili za barvu vzali černou takřka všechno.Kromě toho černého, z toho udělali šedou. Vzniklo tak podání snobsky přitažlivé, ale věcně vadné.
Karel S. se mýlil, protože srovnávat RČS po II. světové válce a Jugoslávii na konci 20. století. Je to jako srovnávat "hrušky a jablka". Obojí zlo (vyhánění Němců a genocida v srbsko-chorvatské- bosenské válce) má stejnou příčinu nacionalismus, říkají lidé, jimž k dějinnému povědomí chybí pohled do literatury a analýza. Jistě, byly tady koncetrační tábory; ano, byla vyhlazena takřka celá národní elita; zajisté, byly zavřeny české vysoké školy; určitě, Beneš se pokoušel usmířit s exilovou německou reprezentací, ALE vyhnání Němců je prostě nacionalismus a naše národní ostuda. Ne, nejsem na odsun hrdý - považuji jej projev bezvýchodnosti v dalším soužití na společném území, následek zla. Považuji jej z hlediska křesťanské etiky za nemorální. Ale snažím se jej pochopit i jinak, než jen jako akt msty (jímž na několika místech bohužel skutečně byl).
Jsem pro reflexi chyb, ale nikoliv jednostrannou ( i církve byly hříšné a kolaboraci některých šlechticů nelze omlouvat jejich národnostním cítěním - nacismus byl zlo, který na sobě pocítili jako první právě Němci sami). Vůbec je mi tohle kolektivní přemýšlení protivné - dodnes si vzpomínám, jak jsem na rakouských výkladních skříních četl nápis: "Češi, nekraďte!". Nikdy jsem nic neukradl, a přece jsem byl za zloděje kvůli své národnosti.
Ano, musíme psát nově dějiny. Nově vyprávět příběh českého prostoru (abych se nedotkl moravské cti). Pokouším se o to ve svých dílčích studiích, snad někdy dojde na nějakou syntézu.
Co si myslím o Německu, jsem vyjádřil v článku Wo ist mein Heim? Studuji v Německu a nevylučuji, že bych zde chtěl zůstat. Jedním z důvodů je také to, že na rozdíl od ČCE si Německá církev (EKD) připomíná výročí založení Jednoty bratrské 1. března.
Z Greifswaldu, Richard F. Vlasák
a v jakých klišé, stereotypních představách o dějinách a dějepisectví žijete Vy?
Již jsem se toho dotkl v debatě o husitství - v českém intelektuálním diskurzu panuje několik mýtů, příběhů a názorů, které se od Podivena a Práva na dějiny stále opakují (jak jsem upozornil i v reakci na Vaše poznámky pod mým textem o husitství). Historická obec může vydat svoje studie, mohou vyjít desítky odborných článků. Ale je to marné, je to marné, je to marné. Ve veřejnosti, která se chce blýsknout svou nekonvenčností a originalitou se staly novými vyprávěními, která nahradila ta stará. Jen je ochudila o hodnoty liberální demokracie.
Tato douška však nic nemění na tom, že si myslím, že jsme svědky hnědnutí české společnosti, vzrůstajícího nacionalismu, šovinismu (třeba antislámského), prorůstání ruského vlivu do české společnosti a dalších děsivých jevů.
Na vině je kromě jiných faktorů i zrada intelektuálů, kteří nedokázali, zbavivše se předtím dějepisectví Starých pověstí českých, vyprávět příběh české kotliny jinak. Lidé pak utekli právě k Zemanovi, jenž jim nabídl zdání takové ideje.
A krom toho: Znechucen jsem byl jak kampaní M. Zemana, tak K. Schwarzenberga.
Richard F. Vlasák
nehněvejte se na mne, ale já netvrdím, že by něco za komentář nestálo (ať už zde nebo v diskusi o husitství), netvrdím, že byste ve svých článcích neuměl ocenit vlastenectví (Váš článek jsem o něm jsem mimochodem četl). Děkuji za Vaše komentáře, tříbí mysl.
Dovoluji si však při znalosti vědeckého i publicistického diskurzu tvrdit, že Vaše články nepřinášejí žádnou novou perspektivu; nový, neotřelý názor (to suše konstatuji nad svými texty). Doporučené texty jsem četl a na Vaši knihu o Cikánech a české vesnici se vyloženě těším.
S úctou
Richard F. Vlasák
znovu a znovu děkuji za Vaše podněty. Jenže tady bojujete na vartě, kde už je dávno dobojováno. Kritiku českého nacionalismu, jeho mýtů a "sebeospravedlňujících" se představ máme za sebou drahně let (jak byla povedená, je věc jiná - stanovisko historiků k Podivenovi atp.). Jiná věc je, jak si tohoto faktu všimli na základních a středních školách. A zase (co platí i o naší debatě o husitství) umíme přijmout přínosy českého národního obrození postaveného na myšlenkách liberalismu, humanity a vzdělanosti (97 % gramotných na konci 19. století, kvalitní školství, kultura atp.). Umíme tyto myšlenky integrovat, při vší kritice toho negativního, do našeho obrazu sebe samých?
S úctou
Richard F. Vlasák