Občanská sdružení uspěla s odvoláním proti rozšíření skládky u Nasavrk

ČTK, Jana Ridvanova

I přesto, že firma AVE CZ získala kladné stanovisko v procesu EIA, Krajský úřad Pardubického kraje rozhodl nepovolit firmě rozšíření místní skládky, z které unikají škodlivé látky, a znečišťují životní prostředí.

Krajský úřad Pardubického kraje zrušil rozhodnutí městského úřadu v Nasavrkách o umístění stavby požadované společností AVE Nasavrky. Ta chtěla rozšířit místní skládku tuhých komunálních odpadů. Záměr minulý rok vzbudil odpor části obyvatel Nasavrk i okolních obcí, dvě sdružení se proti umístění stavby odvolala. Krajský úřad vrátil věc k novému projednání, neboť chybí některé podklady, zjistila ČTK.

Firma AVE Nasavrky, která je společným podnikem společnosti AVE CZ a obce Nasavrky, provozuje skládku komunálního odpadu v blízkosti města, v němž žije zhruba 1500 lidí. Její plocha má být rozšířena na straně dále od Nasavrk o asi dva hektary a výška úložiště by se měla zvednout o patnáct metrů. Proti zvětšení skládky se staví tři občanská sdružení. Pod protestní peticí shromáždila přes jedenáct set podpisů. Skládka by měla ukončit provoz v roce 2020.

Představitelé firmy se snažili poukázat na to, že firma dostala kladné stanovisko v procesu EIA. Dále AVE CZ argumentovala tím, že do obce investovala deset milionů a dalších sto padesát milionů obci slíbila v následujících deseti letech, což kladně hodnotí i starosta Nasavrk. Podle starosty Michala Chvojky peníze z poplatků obci umožňují další rozvoj.

Obavy některých obyvatel Nasavrk ze skládky však nebyly zbytečné. Vedle zápachu a nevábného vzhledu skládky si lidé stěžují na znečištění místního Libáňského potoka. V potoce je již nyní pravidelně pozorováno znečištění způsobující pěnu na potoce a barevné skvrny.

V půlce července tu po prudkých deštích vytekly do potoka odpady. „Rozbory prokázaly překročení stanovených emisních limitů. U některých ukazatelů byly překročeny třikrát, u jiných devětkrát a u dalších až patnáctkrát," řekla tenkrát ředitelka Inspekce životního prostředí v Hradci Králové Jana Samková pro idnes.cz.

Proto občanská sdružení velice uvítala rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje.

„Odvolací orgán konstatuje, že stavební úřad projednával umístění stavby dle dokumentace pro stavební řízení,“ stojí v rozhodnutí kraje. Krajský úřad vytkl vydanému rozhodnutí, že společnost AVR Nasavrky k posouzení žádosti o umístění stavby nepředložila souhlas orgánu ochrany přírody.

Chybí také udělení výjimky pro zásah do biotopu zvláště chráněných druhů a rovněž situační výkres záměru, takže nelze stanovit shodu s územním plánem. Krajskému úřadu schází i posouzení souladu projektu s plánem odpadového hospodářství Pardubického kraje a České republiky.