Klíčová socha Jiřího Davida zavítala do Brna

Věra Jirousová

Putovní šestimetrovou sochu z 85 tisíce klíčů včera 16. února uvítali „naživo“ v Brně. Po Praze, Ostravě a Olomouci je to již čtvrtá zastávka tohoto monumentálního obrazu revoluce bortící se pod svou vlastní vahou.

Po Praze, Olomouci a Ostravě dorazila šestimetrová Klíčová socha vizuálního umělce Jiřího Davida ve středu v poledne na Moravské náměstí v Brně, kde za účasti autora proběhla veřejná vernisáž této kontroverzní, avšak působivé sochy.

Její tvůrce, významný umělec a profesor ateliéru vizuální komunikace na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, touto plastikou vyjádřil svůj názor, jímž shrnuje pohled na současnou společnost za dvacet let od sametové revoluce.

„Objekt představuje osobní polemiku s vývojem v České republice. Nejde určitě o oslavný pomník nebo naopak pouze o kritické dílo. Plastika vyjadřuje ambivalenci, kterou při pohledu na dnešní společnost a politiku pociťuji,“ řekl ke svému dílu Jiří David.

Radek Horáček, šéf katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, odhalení Klíčové sochy komentoval „Jiří David přichází do Brna, které je momentálně nejaktivnějším městem u nás stran prezentace a podpory sochařské tvorby, s plastikou, jejíž významová symbolika je vlastně až průzračně přímočará. Vždyť podívejte — revoluce se bortí a hroutí pod svou vlastní tíhou!“

Podle jeho slov to však není tak jednoduché: „Nemusí přece jít o vyjádření přímé skepse či beznaděje, může to být i obecnější výtvarné naznačení té věčné nejistoty, kterou v sobě všichni nosíme, zda budou naděje, jež do něčeho nového vkládáme, někdy naplněny.“ Klíčová socha, jejíž páteř tvoří různé písmové fonty převzaté z produktů komunistické epochy a tvořící slovo „Revoluce“, bude v Brně umístěna do 15. dubna 2011.

Vznik Klíčové sochy podpořil mobilní operátor Vodafone, který u příležitosti 20. výročí 17. listopadu 1989 uspořádal veřejnou sbírku klíčů. V průběhu října a listopadu přinesli do jeho prodejen lidé z celé České republiky 85 741 klíčů, a vytvořili tak největší sbírku klíčů na světě jako materiál pro budoucí sochu.

Jiří David, nesporná osobnost současného umění, od druhé poloviny osmdesátých let výrazně spoluvytváří atmosféru české výtvarné scény. Před dvaceti lety výtvarný jazyk jeho obrazů a prostorových prací volně využíval znaky a politické symboly ve formulaci postmoderního programu. V současné době jeho instalace ve veřejném prostoru, objekty a malby, včetně řady apelativních textů, reflektují pozici umělce i umění v současné společnosti.

V osmdesátých letech minulého století byl Jiří David jedním ze spoluzakladatelů skupiny Tvrdohlaví, v loňském roce ho odborná porota jmenovala vítězem ankety o nejvlivnějšího umělce za posledních dvacet let.

Na svém putovním okruhu po republice Davidova socha Revoluce oslovuje širokou veřejnost. Doufejme, že se na konci cesty vrátí na své stanoviště před Magistrátem hl. města Prahy, aby zde občanům i politikům připomínala společnou účast na pozitivní proměně společnosti. A byla i mementem, aby se neopakovalo mocenské prosazování ekonomických zájmů na úkor občanů svobodné společnosti.