Vyjádření mediálního zástupce Romana Sikory

Jan Miessler

Jan Miessler, mediální zástupce Romana Sikory, reaguje na vyjádření mediálního zástupce Zdeňka Bakaly Pavla Kočiše.

Ohrazujeme se vůči zpochybnění divadelní recenze Romana Sikory „Naši roztomilí neškodní furianti“ mediálním zástupcem miliardáře Zdeňka Bakaly panem Pavlem Kočišem. Pan Sikora má právo recenzovat divadelní hry způsobem, jakým sám uzná za vhodné.

Pokud panu Kočišovi vadí věta, ve které pan Sikora vyjadřuje svou představu o panu Bakalovi jako o člověku bez skrupulí, nedodržujícím smlouvy a spekulujícím s byty a osudy jejich obyvatel (jak zní citace oné kontroverzní pasáže), pak je třeba upozornit na to, že kromě názorů pana Bakaly, jeho právníků a mediálních zástupců existují ještě i jiné verze reality, které působí minimálně stejně přesvědčivě a ze kterých mohl pan Sikora ve své představě o panu Bakalovi vycházet.

Jedná se zejména o stránky Sdružení nájemníků BytyOKD.cz, v médiích publikované články o tom, jak Bakalova společnost RPG Industries nejprve vypověděla závazek realizovat předkupní právo Bakalových nájemníků na byty, v nichž bydlí, aby pak toto vypovězení během arbitráže, která se pro ni nevyvinula příznivě, zase vzala zpět, a dále například aktuální dění kolem uzavírání nových nájemních smluv. Mediální pokrytí obecně staví pana Bakalu i firmy, ve kterých má vlastnický podíl, v souvislosti s kauzou do poměrně nepříznivého světla. Mnoho na tom zřejmě nezmění ani najatá PR agentura, ani nepříliš přesvědčivě formulovaná „Bílá kniha“ na stránkách RPG Real Estate.

Co se týče „neustále se opakujícího spojování této problematiky přímo s jeho osobou“, samotný pan Bakala se k problematice bytů OKD opakovaně vyjadřoval do médií a koneckonců i podle tvrzení svého mediálního zástupce mu de facto patří poloviční podíl společnosti, která byty OKD drží. Kdo jiný by tedy měl mít možnost uvést věci do stavu, kdy by se nejevily v rozporu s dobrými mravy, pokud ne pan Bakala?

Pan Bakala má díky svému velkému majetku nesporně také velkou moc, která by se dala využít ve prospěch společnosti. Pokud má pan Sikora na základě mediálního zpravodajství názor, že aktivity pana Bakaly v tomto směru (podpora Fóra 2000) nápadně kontrastují s jeho jinými aktivitami, přičemž objem těchto aktivit vyjádřený v penězích je řádově nesouměřitelný, má na tento názor právo.