Kapitalismus má alternativy

Jakub Vaníček

Americký filosof David Schweickart ve své knize Po kapitalismu přichází s vizí systému, jenž by postupně mohl nahradit globalizovaný kapitalismus. Vyvrací tak jednu z oblíbených myšlenek, totiž že neexistuje myslitelná varianta současného kapitalismu.

Slovenské nakladatelství SSS spol. s.r.o. vydalo knihu amerického matematika a filosofa Davida Schweickarta nazvanou Po kapitalizme. Jde o odbornou futurologickou studii určenou nejen pro odborníky, ale i pro širokou veřejnost. Autor v ní hledá východisko z neustále se prohlubujících celosvětových krizí a nachází je v „ekonomické demokracii“. Tento systém by podle Schweickarta postupnou ekonomicko-společenskou transformací překonal agresivní kapitalismus, který předpokládá neomezený růst, a nahradil jej systémem trvale udržitelného života. Schweickart ve své knize předkládá širokou paletu inovativních vizí pro hospodářskou, sociální a politickou sféru.

Jeho transformace není založena na třídním boji ani neformuje antikapitalistické sociální hnutí na základě ideologie marxismu. Předpokládá politicky vyspělou společnost, která postupně získá podíl na vlastnictví výrobních prostředků formou společných investic a spravedlivého rozdělování zisku. „Ekonomická demokracie“ je optimistickou alternativou kapitalistické globalizované společnosti, jejíž budoucnost bude podle Schweickarta určena totálním kolapsem.

David Schweickart (*1942) přednáší filosofii na Loyola University Chicago. Je autorem publikace Proti kapitalismu (1993) a jako spoluautor se podílel na přípravě titulu Tržní socialismus. Diskuse mezi socialisty (1998). Jeho texty byly přeloženy do řady jazyků, mimo jiné i do čínštiny. Zabývá se především marxistickou filosofií a problémy na pomezí filosofie a ekonomie. Ve svých textech akcentuje feminismus nebo existencialismus.

David Schweickart: Po kapitalizme. Vydavaťelstvo SSS spol. s.r.o., 2011.

  Diskuse
  March 6, 2011 v 17.5
  Doporučení pro všechny intelektuály
  Nejsem žádný ekonom, filozof ani intelektuál.
  Pokud se všeobecně říká, že není lidem co nabídnout, jako alternativu ke kapitalismu, ve výše jmenované knize jsem to našel. Rád bych znal názory erudovaných lidí, kterých je na foru DR mnoho, na myšlenky Davida Schweikrta. Myslím, že by se o nich mělo seriozně diskutovat.
  Snad si tu knihu někdo z tohoto fora přečte.
  March 6, 2011 v 22.23
  ad substance postkapitalismu
  říci že kapitalismus není konec dějin je v podstatě
  banalita - pokud nevěříte na nějakou nějakou civilizační stázi tak vždy přijdou změny (evoluční i revoluční). A nestačí být jen antikapitalistou a věřit v příchod spontánní kulturní inovace.
  Postkapitalismů bylo už vylíčeno mnoho - od historických abstrakcí utopických socialistů (Fourier) a radikálních demokratů (Černyševskij), přes celospolečenské experimenty komunistů (spíše etatistické) a komunitní experimenty syndykalistů či anarchistů (decentralizace a demokratizace ekonomiky) až po moderní představitele manažerismu (Drucker).
  Na půdě myšlenkové abstrakce je snadné dostat se přes systémovou kvalitu kapitalismu - horší už je to s reálnými projekty, jisté je jedno - těch cest asi bude vícero ale nemusí být nutně je pozitivní (pokrok není automatický a přímočarý).
  ??
  March 6, 2011 v 23.43
  Panu Štítkovcovi
  Vážený pane, knihu jsem nečetl, ale seženu si ji. Chtěl bych Vám jen sdělit, že ve sdělených rysech kniha zcela koresponduje s projektem jednoho menšinového proudu v teoretickém pracovišti KSČM, ke kterému patřím. I my jsme v zjednodušení toho názoru, že pod tlakem vědecko-tešchnické revoluce a postupné přeměny pracujíích v tzv. kognitariát - vysoce vzdělané pracovníky tvůrčího typu - bude kapitalismus - pochopitelně při vhodné politice - donucen volit nové formy vlastnictví - konkrétně zaměstnanšecké vlastnictví dovedené do podoby vlastnictví velkých výrobních komplexů, sítí apod.
  Porážka kapitalismu tak proběhne v pluralitní ekonomické soutěži v demokratickém politickém prostředí díky vyšší efektivitě samosprávného vlastnictví. Naše poznatky jsme vložili do obsáhlé publikace zahrnující i kritiku minulého systému a další problémy. Máte-li zájem a sdělíte-li mi mail, mohu Vám ji poslat - je to velká kláda, ale můžete si vybrat příslušné kapitoly. Nemáme peníze na vydání knihy.
  Můj mail je heller47@seznam.cz.
  MT
  March 7, 2011 v 23.34

  Představa, že v naší části světa se firma stane efektivnější jenom proto, že ji nebude vlastnit vnější nezaměstnanecký subjekt, ale interní kolektiv zaměstnanců, je iluze.

  Ten i ten bude podřízen logice kapitálově saturovaného vyspělého světa.


  A ta vyšší, "samosprávná síť" se bude čím - z hlediska efektivnosti - lišit od sítě "vykořisťovatelské"?

  Zbývá jediné, co může samosprávu učinit efektivnější - to kdyby výrobní síly byly složeny s výrazně odlišných výrobních sil - technologicky vzato ...
  ... záplava softwarových podniků ...  To už lidé jako Naděžda Johanisová jsou větší realisté ...

  Anebo osmašedesátníci, kteří si aspoň kladli otázku, jestli systém může být založen místo na zisku, na hrubém důchodu - ale i u nich to vše bylo založeno na etice - o nějaké efektivnosti se všichni ti Šikové, myslím, nevyslovovali ...

  ... nebo o tom aspoň nevím ...

  March 8, 2011 v 9.55
  .....ale interní kolektiv zaměstnanců, je iluze.
  Pane Tejkl, pokud vím,
  tyto iluze jsou vyzkoušeny v praxi, v knize též popsané. Doporučuji seznámit se s fungováním Mongdragorského kooperativu. To už neni jen místní podnik.
  MT
  March 8, 2011 v 10.49

  Pane Štítkovec,

  mohl byste uvést pár dalších silných příkladů ? ...myslím tedy kromě Mondragonské sítě, o které vím - jenom jí marně hledám v odpovídajících rozměrech někde na dalších místech.

  Mohl bych posloužit dalšími příklady ze kterými se v minulosti pracovalo jako s ukázkou, příkladem, vzorem?

  Například americké ocelárny Weirton, které někdy v letech 1985-96 měli 100% ESOP - já vím, že toto není samospráva v pravém slova smyslu - je to jenom zaměstnanecké vlastnictví výrobních prostředků v tomto případě 100% ...

  A jistě další a další - ale v podstatě se jedná o nějakých 10 - 12 příkladů, které stoupenci samosprávy neustále argumentačně opakují, aby prokázali jak ta samospráva nastupuje a musí nastoupit ...

  Já osobně samosprávu čekám až jako VÝSLEDEK nového společenského uspořádání - nikoli jako PŘEDPOKLAD ...


  Kapitalistický výrobní způsob se rozšířil jako přirozený požár, ženoucí se civilizací ...

  U samosprávy nic takového nevidím ...

  Její nástup je tedy asi odsouzen k tomu být jakýmsi
  by-produktem ...
  March 8, 2011 v 10.54
  ....horší už je to s reálnými projekty
  Pro pana Dolejše.
  Myšlenky Davida Schweickarta mne osobně mě zaujaly. protože obsahují některé důležité prvky, které již byly v praxi ověřeny a fungují úspěšně i v kapitalistickém systému, což je podle mne pozitivní.
  Mám na mysli zaměstnanecké vlastnictví VP a přímá participace občanů na rozhodování
  ??
  March 8, 2011 v 12.1
  Pane Štítkovec, nedejte se
  Nedejte se zblbnout mými kamarády, se kterými tvrdě válčím o samosprávu. Mirek Tejkl jasně a správně stanovil podmínku úspěšnosti samosprávy, jenomže je přílišný skeptik - ano samospráva bude optimální v takové výrobě, kde zaměstnance bude tvořit tzv. kognitariát - pracovníci vědeckého typu.. V naší publikaci najdete argumenty. kořenící už od Marxe -klesající míra zisku dosahovaného nasazením větších a lepších výrobních prostředků a nutná orientace samotného kapitalisty na zvláštní fenomen práce - talent a tvořivost (něco jako renta z úrodné půdy). Takovéhoto pracovníka, u nějž nehraje roli striktní rozlišení pracovní doby a volného času, kterého může k neocenitelným nápadům přivést třeba kulturni prožitek nebo, s prominutím, dobrá soulož, už nefungují klasické popohánečské systémy realizované prostřednictvím drahého manažerského aparátu - kognitariát pracuje, když ho to baví a má pocit, že je to jeho -kapitalista to zpočátku asi využije- ale pak se stane sám zbytečným a ten příval samosprávy přijde. Na Dolejše nedejte, ten nevěří vůbec ničemu, neuznává žádnou měřitelnou objektivní pravdu a k samosprávě má zcela iracionální averzi, možná kvůli mně.
  March 9, 2011 v 11.5
  než příjde ten příval
  pane ŠTítkovec, pokud jde o ty reálné projekty, v ČR jde skoro o prázdnou množinu (kromě transformovaného družstevnictví). To pokud jde o nabídku - a pokud jde o poptávku, tak nezájem zaměstanců převzít firmy je také velmi silný.
  To jsem měl na mysli těmi slabými reálními projekty (filosofické úvahy o objektivní pravdě to nenahradí). Jinak o ekonomickou demokracii se profesně zajímám už čtvrt století (aktuáně např. VIP blog na www.vasevec.cz)
  Z pohledu pozitivní ekonomie lze odkázat na práce čechoameričana J. Vaneka, v USA také silná tradice Louise Kelso a jeho "Kapitalistický manifest" (ESOP). Etc. etc.