Kdo bude ministr

Pavel Šaradín

Ač voličská revoluce v květnových volbách nebyla promarněna zcela, vláda reformní nazývána být nemůže. Obzvlášť směšná je představa, že po odstoupení ministra životního prostředí bude na jeho místo dosazen Martin Říman.

Když ve škole přednáším o vstupu České republiky do Evropské unie, o názorech politických stran a jejich představitelů před referendem, neopomíjím jeden citát: „Vzorce chování společnosti jsou v čase velmi neměnné. Základní myšlenková a politická schémata a priority německého národa se za minulé období politické karantény nijak výrazně nezměnila (tak jako žádného jiného). Jistě, poslední válka byla do té míry zničující, že dvě generace Němců neměly odvahu ani chuť zvednout hlavu a přemýšlet o sobě jako o svébytném a suverénním národě. To se teď změnilo. Němci znovu objevují svou historii, své geopolitické zájmy, své možnosti.“

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Má otázka samozřejmě směřuje k autorovi výroku, většinou se studenti domnívají, že jde o názor představitele KSČM, občas bývá autorství přisuzováno někomu z ODS. Před vstupem výrok pronesl a naše členství v Unii nepodpořil Martin Říman. Citát se mi vybavil včera při četbě novin. Ačkoliv nevíme stoprocentně, zda někdejší ministr dopravy a průmyslu a obchodu zasedne na ministerstvu životního prostředí, ze samotné nominace si leccos domyslet můžeme.

Takže: pokud by se Říman stal ministrem životního prostředí, zcela by to zapadlo do tzv. ducha Nečasovy vlády. Nechci se plně přiklonit k názorům, že voličská revoluce v květnových volbách byla zcela promarněna, vždyť nezvolení řady zkompromitovaných politiků k úspěchům počítat musíme. V každém případě ale o tom, že vláda je skutečně reformní a „jiná“ než ty předešlé, pochybovat musíme. Úvahy o tom, že Říman může být ministrem životního prostředí, pak zcela odpovídají konceptu politiky, jak si představuje Petr Nečas vládnutí. Mně to v podstatě připadá, že mentálně zakotvil někde na podzim 1996 a z této doby se nechce pohnout. Evropa je však dál, ale o tom nemá smysl psát.

Říman je jistě loajální a mohl by být dobrým úředníkem, možná i na některém z odborů ministerstva životního prostředí. Petr Nečas by se tak mohl získat člověka, o něhož se může opřít. Nicméně zmínit musíme ještě jednu skutečnost, a tou je pozice Římana v ODS a jeho názory, které jsou navlas totožné s myšlením otce-zakladatele. Každý si může dohledat, jaké mají oba muži názory na tzv. Sarajevský atentát, tzv. nepolitickou politiku, občanskou společnost atd. Koneckonců nynější šéf poslanců Petra Nečase Václava Klause označil za „vůdce“ (italsky Il Duce) v projevu na jednom kongresu, když považoval za nejsložitější období dějin ODS právě jeho odchod z čela strany: „(ODS se) vyrovnala s odchodem do té doby jediným předsedou, zakladatelem, ideologem, programovým tvůrcem, vůdcem a mentorem v jedné osobě, Václavem Klausem.“

Nejhorší je, že neznáme žádné Římanovy koncepční představy na politiku ochrany životního prostředí. Pakliže už něco řekl na adresu ekologů, bylo to vždy v negativním významu. Jak už tomu bývá, šlo o domýšlení idejí Václava Klause, respektive radikalizaci toho, co si někdejší předseda ODS myslel.

Takto se přece politika, nadto reformní, dělat nedá.

  Diskuse
  January 1, 2011 v 15.35
  opravdu bych rád věděl:
  co je to ta "reformní politika"? Není to jen zaklínadlo?
  January 2, 2011 v 10.55
  pokračující klausizace ODS
  Jestli se Říman stane MŽP, tak je to další doklad ústupu Petra Nečase z vedení ODS a přenechávání vedení, jak ideového, tak faktického politického Václavu Klausovi
  DS
  January 2, 2011 v 16.23
  Pane Šaradíne,
  proč , prosím, myslíte, že se takto reformní politika dělat nedá ? Pokud předseda vlády chce zreformovat či "zreformovat" nebo dokonce formovat po létech Ministerstvo pro životní prostředí ČŘ k obrazu svému, je přeci pochopitelné, že uvažuje (pokud máte pravdu) o osobě sobě názorově blízké. A Vy sám v článku dokazujete, že pan Říman pro pana premiéra takovou osobou pravděpodobně je.A pokud pan Říman, jak naznačujete, nepodpořil vstup naší země do EU, tak uplatnil své legitimní právo na názor a nemělo by ho to vylučovat ( stejně jako kohokoliv jiného) z možnosti býti aktivní v politickém životě ČR čili tedy i býti ministrem čehokoli.Ostatně Vámi zmiňovaná poznámka pana Římana na adresu německého národa nemusí býti daleko od věci : na rozdíl od Vás nevím, jak rychle se rodina nacistická svým smýšlením stává nenacistickou, jestli to trvá jednu, dvě či sedm generací, ale na základě příkladu z českých a moravských zemí a "volebních map" jednotlivých rodin a obcí ( např. voliči strany lidové či komunistické ) by to mohlo býti spousty a spousty generací. Vaše mnou vnímaná myšlená a nevyjádřená zkratka - již přeci ve vztahu němce a nacismu dávno o nic nejde - mi připadá příliš jednoduchá . Podotýkám, že jsem nebyl a nejsem příznivcem komunistického či přesněji bolševického myšlení. Přeji hezký den.
  DS
  January 2, 2011 v 16.31
  Ještě snad : opravdu se pan Říman někdy někdevyjádřil nelichotivě k biologům - vědcům, kteří se zabývají
  vztahem prostředí a organismu či organismů a jejich vzájemným působením a nebo se dopouštíte posunu významu slov ve stylu čekých televizních moderátorů a myslíte ochránce životního prostředí či dokonce aktivisty ne-vědce v této oblasti, tedy aktivní občany ? Vím, že jako dobrý vysokoškolský učitel vážíte slova, je to Vaše povolání, tak nevím , koho jste myslel ?