John předložil vládě protikorupční strategii, Ondračka ji vítá

Jiří Guth, ČTK

Věci veřejné na své víkendové ideové konferenci spojily svou další účast ve vládě s dokumentem, který jejich předseda Radek John den předtím předložil vládě. Transparency International se na přípravě odmítla podílet, ale výsledek neodmítá.

Ministr vnitra Radek John (VV) předložil v pátek 10. prosince vládě ČR návrh protikorupční strategie na roky 20102012. Vláda by se jí měla zabývat na svém příštím jednání, pravděpodobně 22. prosince, nejpozději však na počátku ledna, řekl v pondělí ČTK John.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Protikorupční strategie vychází z programového prohlášení vlády a pokrývá pět oblastí veřejnou správu, veřejné zakázky, policii, státní zastupitelství a soud a konečně moc zákonodárnou. Z celkového počtu osmapadesáti opatření označil ministr vnitra jedenáct bodů, které považuje za prioritní.

Vláda by měla zejména do konce příštího roku zpřísnit pravidla pro nakládání s majetkem obcí a krajů. Například zpřesněné rozdělení pravomocí mezi zastupitelstvem a radou zamezí obcházení zákona a jiná opatření budou přijata proti zneužívání radničních periodik.

Vláda připraví nový zákon o úřednících, kterým nahradí takzvaný služební zákon z roku 2002. Jeho účinnost byla už čtyřikrát odložena, momentálně na 1. leden 2012. Nová úprava by měla kromě jiného posílit osobní odpovědnost úředníků za způsobenou škodu a zlepšit možnost vymáhání náhrady.

Předpokládá se zavedení nových kontrolních pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu ve vztahu k územním samosprávným celkům, tedy obcím a krajům.

Političtí představitelé by podle materiálu měli být v budoucnosti vybíráni do představenstev či dozorčích rad státních nebo polostátních společností podle odbornosti. Poté by museli zveřejňovat odměny za činnost v těchto orgánech. Informace by se měly objevit i na internetu. Také prodeje veřejného majetku by měly být důsledně publikovány.

Ministerstvo vnitra chce v příštím roce zajistit rychlejší a snazší přístup lidí k informacím. Tím se podle úřadu zvýší veřejná kontrola nad politickými rozhodnutími. K odstranění korupce má přispět i dokončení elektronizace veřejné správy, podpora nestátních neziskových protikorupčních organizací (či lépe řečeno občanských sdružení a iniciativ) a také ochrana oznamovatelů korupčního jednání, whistleblowerů.

U veřejných zakázek navrhuje úřad změnu zákona především tak, aby se jich směly účastnit pouze společnosti, které dostatečně prokážou svoji vlastnickou strukturu. Veškeré údaje o zakázkách se mají povinně evidovat a archivovat v elektronické podobě, obsah smluv má být zveřejněn. Veřejné zakázky by se měly povinně vypisovat již od milionu korun, výběrové komise má vybrat los. Změny, které povedou k větší transparentnosti veřejných zakázek, se tak mají týkat všech etap jejich zadávání vyhlášení veřejné soutěže, zveřejnění podmínek, stanovení kritérií pro rozhodování a časových termínů. Více než dosud by měly být využívány takzvané centrální nákupy pro celé velké úřady až resorty.

Pro práci policie při vyšetřování korupčního chování se chystají nové metody a předpisy. Například orgány činné v trestním řízení by měly mít přístup k údajům z daňového řízení. Bude připraveno zvýšení možnosti zabavování výnosů z trestné činnosti. Na jejich vyhledávání a zajišťování má být například zřízeno specializované pracoviště protikorupční policie. Materiál také zdůrazňuje nutnost posílení nezávislosti a odpovědnosti státního zastupitelství, věnuje se například změnám ve jmenování a odvolávání státních zástupců. Strategie zároveň počítá se zavedením trestní odpovědnosti právnických osob.

V předložené strategii je zahrnuto i několik opatření, která se chystají v zásadě i bez ohledu na ni, například transformace služby cizinecké policie, podpora elektronického trestního řízení nebo analýza nákladů na zřízení Generální inspekce bezpečnostních sborů. Některé cíle jsou známé už dlouho, ale jejich dosažení se přibližuje jen velmi pomalu, např. zamezení korupce a zbytné byrokracie v imigrační (vízové) praxi.

Poměry v Parlamentu by mělo zlepšit mj. zprůhlednění financování politických stran a příprava komplexní právní úpravy lobbingu.

Česká pobočka Transparency International se sice odmítla podílet na přípravě strategie, ale její předložení v zásadě vítá. „Doufáme, že bude rychle zaváděna v život," řekl Deníku Referendum ředitel pobočky David Ondračka. „Strategie je široká a obsahuje prakticky všechny opatření, které je potřeba udělat. Je tam několik věcí, které nepovažujeme za prioritu třeba testy spolehlivosti, zvyšování trestů nebo losování členů hodnotících komisí, ale to podstatné tam nechybí. Zásadní je klást důraz na konkrétní podobu těch opatření a vytvoření úřednické kapacity k jejich vynucování," upozorňuje Ondračka.

Strana Věci veřejné chce ve vládě prosadit protikorupční strategii do konce příštího roku. Pokud se jí to nepodaří, zváží prý další setrvání v koaličním kabinetu s ODS a TOP 09. V sobotu 11. prosince 2010 se na tom jednomyslně usnesli delegáti ideové konference nejmenší vládní strany.

    Diskuse