I řezané vánoční stromky mohou být ekologické

Jiří Guth

Ochránci přírody nabádají milovníky řezaných vánočních stromků, aby upřednostnili dřeviny s certifikací FSC. Pražané budou mít tuto možnost 7. a 8. prosince.

Ekologové a uvědomělejší lesníci nabádají milovníky řezaných vánočních stromků, aby upřednostnili dřeviny s certifikací FSC. Pražané letos takovou možnost dostanou. Správa Krkonošského národního parku bude v úterý a ve středu 7. a 8. prosince prodávat před budovou MŽP v pražských Vršovicích vánoční stromky z certifikovaných krkonošských lesů.

Prestižní lesnický certifikát Forest Stewardship Council (FSC) potvrzuje ekologicky šetrný způsob hospodaření v lese. Není povoleno používání neodbouratelných pesticidů či pálení klestu. Lesy jsou postupně převáděny na věkově rozrůzněné porosty s větším podílem listnatých stromů a jedle, které budou odolnější před větrnými, sněhovými a kůrovcovými kalamitami. Doupné stromy jsou ponechávány jako hnízdiště ptáků. Významný podíl dřeva zůstane v lese k zetlení ke zvýšení druhové rozmanitosti rostlin a živočichů, k vyššímu zachycení vodních srážek (zmírnění povodní) a celkovému zdraví ekosystému.

Správa Krkonošského národního parku získala příslušnou certifikaci v červenci 2009. „Získat certifikát FSC nebyla legrace, a to, že si certifikát držíme, je pro nás veliká pocta,“ řekl Deníku Referendum náměstek ředitele Správy KRNAP Jakub Kašpar.

„FSC je nejpřísnější lesnická certifikace a jako jediná dosvědčuje lesní hospodaření přírodě blízkým způsobem. Něco jako certifikace BIO v zemědělství. Získat certifikát FSC je náročnější než například logo PEFC, protože k tomu druhému v českých podmínkách postačí dodržovat požadavky lesního zákona. FSC je potvrzením opravdu přírodě blízkého způsobu péče o les,“ doplnil Kašpar.

Jedním z principů šetrného hospodaření v lesích jsou i takzvané výchovné zásahy v lese. „Když hustý mladý les prořežeme, tak stromky, které v lese zůstanou, získají více místa, zesílí a celý les pak bude mnohem stabilnější,“ uvedl přímo ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka.

Lidé rozhodně nemusejí mít obavu, že by koupí vánočního stromku přispívali k poškozování lesa. „Naopak svou koupí ke zlepšení stavu krkonošských lesů přispějí. Utržené peníze se totiž příští rok do lesů v Krkonoších vrátí — třeba v podobě podsadeb druhů, kterých se v nich nedostává (především jedle, buk a javor),“ dodal ředitel Hřebačka, sám profesí lesník.

Stromky s certifikátem budou v prodeji před budovou MŽP (Vršovická 65, Praha 10) v úterý 7. prosince od 9:00 do 17:00. Ve středu 8. prosince pak od 9:00 do vyprodání zásob. Do 150 cm výšky budou stromky za 300 Kč, nad 150 cm výšky pak za 400 Kč. Prodejní ceny stromků s certifikátem FSC jsou režijní, tedy zahrnují náklady na prořezávku a na dopravu z Krkonoš do Prahy.

„Správa KRNAP mi práci svých lesníků představila brzy po mém nástupu do funkce a musím říct, že je to kus dobře odvedené práce. Bavíme-li se o tom, jak hospodářským monokulturním smrčinám pomoci stát se zase odolným lesem blízkým přírodě, je dobré se jet podívat, jak to dělají právě v Krkonoších,“ doložil Tomáš Tesař, náměstek ministra životního prostředí.

    Diskuse