Do Krkonoš se vrátil rys

Dušan Radovanovič

Podle nejnovějších informací se do Krkonoš vrátil rys ostrovid. Není však jisté, zda se zde usadí nastálo.

Ředitel Správy Krkonošského národního parku Jan Hřebačka je návratem rysa nadšený. „Letos jsme získali jistotu, že se v Krkonoších vyskytuje. Zatím však nevíme, zda se jedná o migrujícího jedince, nebo jestli si tento rys hledá v Krkonoších své teritorium,“ říká Hřebačka.

Rysa prozradila ulovená srna, která byla zadávena způsobem typickým pro tuto dravou šelmu. Známky výskytu rysa v Krkonoších prý ochranáři měli již delší dobu. Zvíře zřejmě přišlo z polské strany a hledá si zde nové území. Situaci ztěžuje fakt, že Krkonoše patří mezi nejnavštěvovanější a zároveň nejvíce poškozené hory v České republice. Jejich relativně malá rozloha, hustá síť cest a silnic i bohužel již tradiční bezohlednost některých návštěvníků výrazně omezují rozlohu klidových území, kde může plachá zvěř nerušeně žít.

Rys ostrovid je vzácná kočkovitá šelma, která patří do seznamu chráněných druhů. V Krkonoších byl její výskyt zaznamenán naposledy na počátku 19. století. V současné době existují v České republice tři izolované populace. Rys se vyskytuje na severovýchodní Moravě a v Jeseníkách, kde je však kvůli pytlákům na hraně vyhubení. Naopak největší populace žije na Šumavě a v přilehlých horách. Dalšímu rozšíření rysa brání jednak likvidace jeho přirozeného prostředí a jednak pytláctví, na kterém se podílejí především myslivci. Za posledních deset let bylo v České republice prokazatelně upytlačeno na 60 rysů. Typickým životním prostředím rysa jsou v našich přírodních podmínkách oblasti smíšených a jehličnatých lesů středních a vyšších poloh. Teritorium dospělého rysa se pohybuje od desítek až do několika stovek kilometrů čtverečních.