Bárta domluvil s přepravci vyšší mýtné, chtějí ale slevy

Jiří Guth

Ministerstvo dopravy chystá mírné zvýšení mýtného. Dopravci souhlasí, ale požadují množstevní slevy, které by efekt mýtného zcela vyrovnaly. O zakázku na rozšíření placených úseků se hned strhl spor mezi Kapsch a Skytoll.

Ministr dopravy Vít Bárta a prezident Sdružení ČESMAD BOHEMIA Vladimír Starosta v Praze podepsali dohodu pro zlepšení fungování mýtného systému v České republice. Součástí dohody je nastavení sazeb mýtného pro roky 2011 až 2014 a různá další opatření, která mají poněkud paradoxně snížit dopady tohoto kroku na sektor silniční dopravy.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Jádrem je zvýšení sazeb mýtného o pětadvacet procent od 1. ledna 2011 a o dalších pětadvacet od 1. ledna 2012 s možností zvýšit sazby o inflaci také v letech 2013—2014.

Kdo jezdí ekologicky, bude platit méně

Centrum pro efektivní dopravu (CEDOP) považuje i tak sazbu mýtného pro nákladní automobily za nedostatečnou. Jednak v porovnání s jinými zeměmi, např. Rakouskem, a také s ohledem na náklady veřejných rozpočtů spojené s výstavbou a údržbou silniční sítě. A již vůbec nepostačuje na to, aby z něho byly financovány nové projekty dopravní infrastruktury pro vyšší efektivnost nákladní dopravy jako takové.

Jedním z nesporných opatření v dohodě je výrazná podpora provozu ekologicky šetrnějších vozidel, a to prostřednictvím nového, levnějšího tarifu pro emisní třídu Euro V a vyšší. Sazby pro tuto kategorii budou pro rok 2011 nastaveny na úroveň nyní platných sazeb pro kategorii Euro III a vyšší, přičemž v letech 2012 až 2014 mohou být zvýšeny pouze o inflaci.

Pro autobusy budou nastaveny relativně výhodnější podmínky, například nebudou podléhat pátečnímu zvyšování sazeb. Důsledkem bude výrazné snížení mýtného pro tento druh hromadné dopravy, což má podpořit její využívání.

Od 1. ledna 2011 bude též upravena diferenciace mýtného: zvýšení pátečních sazeb zůstane zachováno, pro kategorii vozidel s třemi a více nápravami však poklesne z padesáti na čtyřicet procent.

Ministerstvo dopravy vládě do 31. července 2011 předloží návrh na zavedení množstevních slev z mýtného s účinností od 1. ledna 2012, který bude v souladu s platnými směrnicemi Evropského parlamentu a Rady ES.

Zvýšit mýto? Ano, ale dejte nám na to

Požadavek autodopravců, aby zamýšlené navýšení sazeb bylo tuzemským autodopravcům kompenzováno množstevními slevami, hodnotí CEDOP jako absurdní. Slevy by byly motivací k většímu využívání kamionů pro přepravu zboží, což v případě méně ekologické a méně bezpečné silniční dopravy rozhodně není veřejným zájmem. „S tím, zda kamion najezdí po českých silnicích padesát nebo pětasedmdesát tisíc kilometrů, ovšem stát rozhodně nemá stejné náklady. Poškození komunikací a společenské dopady jako hluk, emise, nehody či příspěvek ke kongescím je přímoúměrný počtu projíždějících kamionů,“ říká Vladimír Libý z CEDOP.

Mluvčí sdružení dopravců ČESMAD Martin Felix uvedl nedávno pro Českou televizi, že nebude-li jim zvýšení mýta kompenzováno, jejich práci převezmou zahraniční firmy.

Petr Šlegr, ředitel CEDOP, to jednoznačně odmítá: „Hloupější argument jsem ještě neslyšel. Bude-li zahraniční dopravce jezdit u nás, bude platit mýto úplně stejně jako dopravci tuzemští. Jeho vstupu na český trh budou navíc bránit fixní náklady s tím spojené.“

Jako příklad rozumné dopravní politiky uvádí Petr Šlegr Švýcarsko. Vyšší mýto pro kamiony, cca 18 Kč/km, nevedlo k ohrožení zásobování ani k inflaci. Zároveň je zdrojem příjmů pro rozvoj železniční dopravy.

„V ČR je z 55 654 km silniční sítě výkonově zpoplatněno pouze směšných 2,3 procenta,“ připomíná také Petr Šlegr. Naproti tomu na železnici je zpoplatněna celá síť. „Dokud toto bude platit, nelze považovat situaci za normální, či dokonce navrhovat redukci investic do železniční infrastruktury s ohledem na její malý podíl na dopravním trhu,“ dodává Šlegr.

Provozovatelé mýtného se přou: SkyToll proti Kapsch

Plánované rozšíření mýtného systému v České republice se stalo předmětem sporu mezi firmou Kapsch a slovenskou konkurenční společností SkyToll. Zástupci SkyTollu ve středu na tiskové konferenci prezentovali svou satelitní technologii jako lepší a levnější, Kapsch si zároveň zadal kritické inzeráty vůči SkyTollu v tisku.

Podle prezentace ředitele SkyTollu Mateje Okáliho firma nabídla českému ministerstvu dopravy zpoplatnění více než devíti tisíc kilometrů silnic první a nižších tříd satelitní technologií za 3,6 miliard korun. Podle stejné prezentace nabídl Kapsch svůj mikrovlnný systém na dva a půl tisíce kilometrů „jedniček" za 4,8 miliard Kč. Podle prezentace vychází slovenský systém výhodněji i v dalších parametrech.

Kapsch si naopak zaplatil vydání celostránkových inzerátů v novinách; inzeráty obsahují výběr zpráv kritických ke SkyTollu ze slovenských médií. „Ano, byli jsme k takovému jednání donuceni okolnostmi, konkrétně nepravdivým útokem SkyTollu na Kapsch a české mýto, který se odehrál v české i slovenské inzerci před několika dny. Veřejnost by měla mít vyvážené informace, proto jsme použili výběr článků ze slovenských médií, aby si každý čtenář udělal obrázek sám," uvedl generální ředitel Kapsche CZ Karel Feix.

Ani SkyToll nemá ze Slovenska nejlepší pověst

Mýtné se v ČR zatím vybírá zhruba na 1 100 kilometrech dálnic a rychlostních silnic a 180 kilometrech silnic první třídy. Ministerstvo dopravy požádalo nedávno firmy působící na evropském trhu, aby předložily své předběžné nabídky na zpoplatnění dalších několika tisíc kilometrů silnic nižších tříd. Podle mluvčího MD Karla Hanzelky se vedle SkyTollu a Kapsche nabídlo dalších osm firem.

Úřad poptává rozšíření mýtného na dalších 5,5 tisíc kilometrů silnic I. třídy, silnice II. a III. třídy se mají zpoplatnit podle požadavků krajů. MD zatím kalkuluje dvě varianty, 3,6 tisíc kilometrů, nebo osmnáct set kilometrů „dvojek" a „trojek".

SkyToll, který provozuje od letošního ledna mýtné na Slovensku, založili členové konsorcia Ibertax SanToll. Vlastníkem společnosti SanToll je francouzská firma Sanef. SkyToll vyhrál soutěž poté, co slovenské úřady tři ze čtyř uchazečů vyřadily pro nesplnění technické specifikace soutěže. To kritizuje Evropská komise.

    Diskuse