Nadšenci obnovili třicet let zrušenou zubrnickou železnici

Jiří Guth

Po více než 15 letech úsilí obnovuje spolek nadšenců 28. října 2010 železniční dopravu do Zubrnic v okrese Ústí nad Labem. Hlavním cílem cestujících je tamní klasický i železniční skanzen, ale i samotná jízda. Nahlédněte též do fotogalerie.

Občanské sdružení Zubrnická museální železnice (ZMŽ) zahajuje 28. října 2010 veřejnou dopravu na trati z Velkého Března do Zubrnic. Sdružení je od roku 2008 vlastníkem souboru nemovitostí železničních tratí z Velkého Března do Verneřic a do Úštěka. Z toho je kolejově dochovaný jen jedenáctikilometrový úsek V. Březno — Zubrnice — Lovečkovice.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Problémy s odkoupením trati

Dráha byla formálně zrušena již v roce 1978. Po listopadovém převratu se rozvinulo úsilí za záchranu toho, co z ní zbylo, s dlouhodobým výhledem na obnovení provozu na dochovaném úseku. ZMŽ vznikla v roce 1993, obnova však dlouho vázla na komplikacích a nevůli Českých drah jako vlastníka tratě. V roce 1996 hrozilo lokálce odpojení od sítě v souvislosti s rekonstrukcí staničního zabezpečovacího zařízení ve Velkém Březně, nakonec však vzniklo úpravou vlastní kolejiště muzejní dráhy, které je s ostatní sítí propojeno kolejovou spojkou.

„Nejtvrdším oříškem byla koupě trati, ta nám zabrala plných patnáct let ze sedmnácti. K obnově provozu jsme museli jednat s celou řadou institucí. Napřed jsme je museli přesvědčit, že to myslíme vážně. Až když jsme se stali vlastníkem trati, bylo jednání vcelku korektní a rychlé,“ řekl Deníku Referendum Martin Kašpar, předseda sdružení ZMŽ.

V roce 1998 byl úsek Velké Březno — Zubrnice — Lovečkovice zapsán na seznam kulturních památek ČR.

Při obnově trati v letech 1999—2004 ZMŽ úzce spolupracovalo s Úřadem práce v Litoměřicích a obcí Lovečkovice. Významnou část tratě obnovili pracovníci v rámci veřejně prospěšných prací. Sdružení pomáhaly také různé menší železniční firmy a mnoho dobrovolníků, například studentů a pedagogů z Fakulty stavební ČVUT, Katedry železničních staveb.

Letos v srpnu ZMŽ také úspěšně zajišťovala turistický provoz na trati Děčín — Oldřichov, známé jako Kozí dráha. Na objednávku sdružení obcí pod vedením Telnice a za vydatné podpory krajského úřadu Ústeckého kraje zde byly realizovány výletní vlaky o prázdninových víkendech.

„Jinde tratě ruší, my si jednu drze dovolujeme obnovit"

ZMŽ se věnuje také vyhledávání, záchraně a renovaci kolejových vozidel a jiných historicky cenných nebo technicky zajímavých strojů a zařízení z oblasti železniční dopravy. Jejím cílem je tyto stroje, zařízení a dráhu provozovat a přiblížit veřejnosti.

„Zítřek, kdy na trať vyjede první vlak, je vlastně nejvýznamnější den v historii našeho sdružení,“ uvedl Deníku Referendum spokojeně Kašpar a dodal: „V době, kdy se chystá zrušení několika zajímavých lokálek, my si drze dovolujeme s minimálními náklady obnovit provoz na jedné dříve zrušené trati. I když jen turistické, ne součásti základní dopravní obslužnosti."

Ve dnech 28., 30. a 31. 10. budou vypraveny tři páry vlaků z Ústí nad Labem (západ, resp. Střekov) přes Velké Březno do Zubrnic. „Budou to motorové vozy řady M131.1 zvané Hurvínek,“ upřesňuje Martin Kašpar.

V samotných Zubrnicích je kromě železniční expozice také nejmladší skanzen v Čechách. Jeho základem je stará historická vesnice v klínu kopců Českého středohoří. V souboru hodnotné zástavby lidové architektury vedle sebe stojí stavby roubené, hrázděné i zděné. Veřejnosti je zpřístupněn komplex roubené zemědělské usedlosti s interiérovými a exteriérovými expozicemi včetně unikátní teplovzdušné sušárny na ovoce. Dále expozice vesnické školy, starého obchodu a kostel s pravidelnými výstavami. Ve středu návsi stojí přenesená barokní studna a opodál proti proudu potoka malý roubený vodní mlýn.

    Diskuse