Dopis radě fóra: Velký dialog, ale ne s každým

Tereza Stockelová

Dopis Terezy Stöckelové, v němž se socioložka podivuje nad zrušením své pozvánky kvůli svým kritickým postojům k politice současné vlády České republiky.

V Praze, 27.9.2010

Vážení členové a vážené členky Rady Česko-německého diskusního fóra,

jsem nucena sdělit Vám své rozčarování z postupu Česko-německého diskusního fóra při organizaci jeho výroční konference 2010.

Dne 22. srpna 2010 jsem byla, „jménem předsedů Rady Česko-německého diskusního fóra, bývalého člena Německého spolkového sněmu pana prof. Gerta Weisskirchena a pana senátora dr. Luďka Sefziga“, pozvána na výroční konferenci Česko-německého diskusního fóra 2010 na téma Inovace - šance, rizika, předpoklady: Česko-německé impulsy, která se bude konat 9. října 2010. Pozvání jsem přijala. Na konferenci jsem na návrh pořadatelů měla promluvit na téma možností spolupráce mezi nevládními organizacemi, veřejností a akademickým sektorem, kterým se jako socioložka dlouhodobě zabývám.

Dne 13. září 2010 mi bylo prostřednictvím koordinátora příprav konference pana Ondřeje Pavlíka z Collegia Bohemicum sděleno, že na výslovnou žádost českého předsedy Rady Česko-německého diskusního fóra, pana senátora Sefziga, musí být mé pozvání staženo. Pan senátor zdůvodnil své rozhodnutí tím, že se cítí být vázán mandátem Ministerstva zahraničních věcí České republiky, a usoudil dodatečně, že vzhledem k mým „kritickým postojům k politice současné vlády ČR" není má účast na konferenci žádoucí.

Tento krok považuji za šokující. A to zvláštně v případě, že se jedná o akci pořádanou organizací, která má ve svém názvu spojení ,,diskusní fórum" a snaží se o spolupráci napříč odlišnými národními, historickými a politickými souvislostmi. Neschopnost vést rozhovor s těmi, s nimiž nesouhlasíme, štěpí společnost, poškozuje demokratickou kulturu a vede k jednostranným, krátkodechým řešením. V kontextu České republiky navíc nepříjemně odkazuje k době před více než dvaceti lety, kdy se vedl - slovy písničkaře Jana Buriana - „velký dialog, ale ne s každým".

Netuším, co se skrývá za „mandátem" Ministersteva zahraničních věcí České republiky, s odkazem na nějž bylo pozvání pro mě staženo. Jsem nicméně přesvědčena, že pokud chce Česko-německé diskusní fórum přispívat rozvoji česko-německých vztahů a především politické kultury obecně, musí být vskutku otevřeným. Nemělo by ty, koho zve k diskusi, kádrovat podle toho, nakolik jsou ve svém občanském životě kritičtí k úřadující vládě.

S pozdravem

Tereza Stöckelová