V Mexickém zálivu zůstává více než polovina uniklé ropy

Roman Bureš

Více než polovina ropy uniklé z poškozeného vrtu BP  zůstává stále ve vodách Mexického zálivu. Podle zjištění výzkumného týmu předního amerického oceánografa Iana McDonalda se nachází převážně v podvodních sedimentech.

Více než polovina ropy, která unikla do Mexického zálivu po nehodě plošiny společnosti BP, stále zůstává ve vodě. Na základě zjištění své výzkumné skupiny to prohlásil známý americký oceánograf Ian McDonald během slyšení před prezidentskou komisí pro dohled nad skvrnou.

„Velká část uniklé ropy byla rozptýlena, vypařena nebo sebrána a spálena, ale zbylá část — více než padesát procent celkového objemu — je vysoce výdržný materiál, který odolává dalšímu rozptylování,“ řekl doslova McDonald.

„Většina je nyní pohřbena v mořských a pobřežních sedimentech,“ řekl oceánograf komisi, která sestává ze členů obou amerických politických stran, a dodal, že důkazy, že by tento pohřbený ropný materiál podléhal bakteriálnímu rozložení, jsou nedostatečné.

Podle zjištění McDonaldova výzkumného týmu tak zůstává na dně Mexického zálivu přibližně dva a půl milionu barelů ropy, které ohrožují místní křehký ekosystém. Od výbuchu na palubě plošiny Deepwater Horizon 20. dubna uniklo více než pět milionů barelů ropy. Inženýři společnosti BP poškozený vrt definitivně uzavřeli téměř po pěti měsících 19. září.

Analýza McDonaldovy skupiny, která působí převážně na Floridské státní univerzitě, je v rozporu s předchozími odhady a závěry vědců z vládních agentur zveřejněných na začátku srpna. Podle těch bylo z vod Mexického zálivu odstraněno již více než pětasedmdesát procent ropy.

Jeden z členů komise také kritizoval zmatenost sanačních a záchranných prací. To přiznal i zmocněnec americké vlády pro ropnou skvrnu admirál Thad Allen, který prohlásil, že někdy nebylo jisté, kdo sanační operace řídí, a že v předchozích případech osvědčený systém tentokrát fungoval hůře.

Americký ministr vnitra Ken Salazar před komisí řekl, že ropná skvrna podpořila snahu vlády o reformu federálních zákonů na regulaci hlubokomořské těžby, což zaručuje, že se z celé situace vláda poučila i do budoucna.

Zmocněnec prezidenta Obamy pro obnovu pobřeží Mexického zálivu Ray Mabus v úterý prohlásil, že veškeré potenciální peníze, které by mohly být vybrané od společnosti BP na pokutách za porušení amerických ekologických zákonů, by měly připadnout na obnovu postiženého pobřeží.

Mabus, který byl pověřen vytvořením plánu na obnovu pobřeží zálivu, ve své zprávě napsal, že až dvacet miliard dolarů z pokut by se mělo přímo dostat do postižených států, aby se zajistil stabilní přísun peněz na obnovu. Zároveň vyzval zákonodárce, aby vytvořili speciální komisi, která by na přerozdělování peněz dohlížela.

Pod současným americkým zákonem na ochranu čistoty vody hrozí společnosti BP pokuta od jedenácti set do čtyř tisíc tří set dolarů za každý uniklý barel ropy. Pokud by byla BP prokázána nedbalost, mohla by na pokutách zaplatit i více než dvacet miliard dolarů. Společnost navíc již musela vytvořit fond s dalšími dvaceti miliardami dolarů, jež mají krýt kompenzace pro přímo postižené obyvatele pobřežních států.

Další informace:

AFP Scientist blasts official estimates on oil spill

AFP US commission told 50 percent of oil spill remains in Gulf

AFP BP fines should fund Gulf restoration, says report

Reuters U.S. official says BP spill fines should go to Gulf