Anketa: Keller, Kohák, Kosík, Slačálek, Špidla

Redakce DR

V souvislosti s odborářskou demonstrací, která se bude konat v Praze 21. září, jsme oslovili několik osobností s otázkou, zda se demonstrace zúčastní a proč.

Erazim Kohák

Pro mě je to otázka solidarity všech, pro koho není Volnost, rovnost, bratrství jen prázdná fráze... Přes sto let se snažíme budovat sociální stát. Ten nám dnes nahlodává právě selhání solidarity, mezigenerační a obecně mezilidské. Jenže bez solidarity se ze soužití stává boj všech proti všem. Proto přijdu.

Zdravím pozdravem amerických odborářů, SOLIDARITY FOREVER!

Jan Keller

Na odborářskou demonstraci jít nemohu, protože máme v úterý 21. září dopoledne zasedání fakultního senátu a odpoledne jednání o grantu, který má zvýšit šanci naší fakulty na přežití. Vláda totiž chystá tvrdé tažení zejména proti menším univerzitám, takže vedeme existenční boj. Z tohoto důvodu se uvolním až pro případ generální stávky.

Vladimír Špidla

Demonstrace se bohužel zúčastnit nemohu, ale plně ji podporuji. Současná situace je natolik vážná, že opravňuje využívat všech možností protestu, které demokratický systém umožňuje. K těm možnostem právě demonstrace jistě patří.

Ondřej Slačálek

Na demonstraci odborů přijdu. Hraje se nejen o ty či ony parametry reforem (což je sama o sobě dost důležitá hra), hraje se také o sílu jednotlivých skupin společnosti. Ukáží-li se během tohoto podzimu odbory jako slabé, bude to pravděpodobně znamenat podlomení pozice nejen jich, ale všech pracujících na dlouhá léta dopředu.

Pro nás zvyklé na policejní násilí během různých demonstrací (squatterských, antifašistických, alterglobalizačních) to bude zvláštní pocit demonstrovat bok po boku s policisty, navíc s vědomím, že to byli právě policisté, kdo se zatím projevil nejbojovněji (výzvou k přehlížení některých přestupků, která by se mohla stát inspirací i pro některé další). Ale to už patří k půvabům sociálního konfliktu, který se v Česku, doufejme, rodí, navozovat nečekaná setkání.

Antonín Kosík

Vládnoucí oligarchii jsem nevolil a nebudu proti ní ani demonstrovat. Jsem rád, že někdo tu odpovědnost má. 

    Diskuse