Politici v Kodani se už nesnaží zachránit dohodu, ale jen svou tvář

Lenka Purteková

Vyjednavači pracovali celou noc na finálním návrhu dokumentu. Blížící se konec summitu však prakticky znemožňuje dospět k dohodě.

Čelní představitelé zúčastněných zemí se v Kodani po selhání pokusů překlenout propast mezi bohatými a chudými státy zoufale snaží vytvořit alespoň společné politické prohlášení.

Dvoustránkový dokument, který získal deník Guardian, ale dokazuje, že zatím se rýsuje jen velmi slabý text. Návrh říká, že země „by měly“ zabránit tomu, aby se teplota Země zvýšila o více než dva stupně Celsia, nijak je k tomu ale nezavazuje. Dva stupně navíc podle vědců mohou znamenat katastrofické důsledky pro velkou část Třetího světa. Návrh se nezmiňuje ani o konkrétních způsobech snižování emisí. Uvádí pouze, že je potřeba výrazně zasáhnout a emise eliminovat co nejdříve. Z textu je nicméně zřejmé, že toto téma se ještě dnes bude projednávat.

Dokument, který vypracovala v časných ranních hodinách skupina osmadvaceti hlav států včetně britského premiéra Gordona Browna, navrhuje prodloužit jednání o další rok až do příštího pravidelného zasedání OSN o změně klimatu, které se uskuteční v prosinci 2010 v Mexico City. „V tomto bodě se jednání změnila v operaci za záchranu konference. Vyjednavači se sešli, aby slepili text o tom, co již bylo dohodnuto,“ řekl Alden Meyer ze Svazu znepokojených vědců .

Podle občanské organizace Equitywatch obsahuje návrh již dříve dohodnutý bod, že průmyslově vyspělé země budou přispívat deset miliard dolarů po dobu tří let na pomoc chudým zemím. Obsahuje rovněž včerejší návrh Hillary Clintonové příspívat chudým zemím sto miliard dolarů ročně až do roku 2020.

Podle dokumentu mají rozvojové země každé dva roky podávat zprávy o opatřeních vedoucích ke snižování emisí. Ostatní země je poté mohou požádat o doplnění dalších důkazů.

Úsilí zachránit výsledek konference začalo včera kolem jedenácté večer a skončilo ve tři ráno, kdy se vyjednavačům podařilo vytvořit alespoň kostru dokumentu. Ta má ale velmi daleko k dohodě, kterou vrcholní představitelé jednotlivých zemí před konferencí slibovali.

I když je velmi malá, naděje stále existuje. „Většina vůdců je ochotná vytvořit smysluplný text, který by mohl být v nejbližší době přepsán do smlouvy,“ řekl japonský velvyslanec Sedžiči Kondo.

Uzavření komplexní a podrobné dohody je už ale prakticky nemožné. Podle pozorovatelů nelze doufat ve víc, než že se jednotlivé státy alespoň zaváží ke svým původním slibům. Evropa se dosud nerozhodla, zda bude snižovat emise o dvacet nebo o třicet procent. Japonský slib snížení emisí o dvacet pět procent je podmíněn tím, že další velké státy udělají podobný krok.

Vrcholným představitelům už příliš času nezbývá. Dánští organizátoři sice posunuli dnešní plány tak, že je k dispozici více času, mnozí státníci ale pozdě odpoledne nebo v podvečer summit opouštějí.

Další informace:

The Guardian Copenhagen climate summit: World leaders work into small hours to forge face-saving text