Rektor Fiala žádá peníze pro univerzity, jinde škrty chápe

Matěj Stropnický

Škrtací panice podléhají i ti, jejichž existenci ohrožuje. Názorně to na schůzce s premiérem potvrdil předseda konference rektorů Petr Fiala. Socioložka Tereza Stöckelová se domnívá, že právě vysoké školy by ale měly hájit veřejný sektor jako celek.

Plánované škrty provozních prostředků jsou pro vysoké školy nezvladatelné. Podle některých odhadů školy přijdou v rámci úspor asi o deset procent financí. Předseda České konference rektorů Petr Fiala v pondělí řekl premiéru Petru Nečasovi (ODS), že situace vysokých škol je kritická a dramatická. „Vysoké školy to nemohou unést," uvedl Fiala po jednání, jehož se zúčastnili také další brněnští rektoři.

Fiala tvrdí, že úspory dopadnou na univerzity příliš tvrdě. „My jsme si vědomi té celospolečenské situace, my jsme si vědomi nutnosti určitých škrtů, ale není možné, aby ten meziroční dopad na vysoké školy byl takto dramatický při všech závazcích, které vysoké školy ke společnosti mají," řekl Fiala. Je prý absurdní očekávat, že české vysoké školy budou konkurovat těm zahraničním, pokud jim stát bude snižovat rozpočty.

Na dotaz Deníku Referendum uvedla v reakci na Fialu socioložka a mluvčí ProAltu Tereza Stöckelová: „Jediná uspokojivá reakce vysokých škol na současnou situaci by byla formulovat obecnou obranu veřejného sektoru, nikoli hájit pozici, že univerzity mají jakési zvláštní závazky vůči společnosti, které by jim ve vztahu k vládní politice plošných škrtů měly zajistit speciální výsady a škrtů je ušetřit. Jestli by něčím byly schopny ukázat svoji jedinečnost, pak právě tímto obecnějším přístupem k věci."

Rektoři se s premiérem dohodli na dalším jednání, které se uskuteční do konce září. Nečas připustil, že je třeba zvážit načasování a tempo škrtů ve vysokém školství. Univerzity mají dlouhodobé závazky vůči studentům, které už přijaly. Nečas zdůraznil, že vláda příští rok neseškrtá prostředky na vědu a výzkum, jejichž velkou část získají právě univerzity.

Fiala: Přijmeme méně studentů

Podle premiéra by univerzity měly získávat více peněz ze soukromého sektoru. „Probírali jsme obecně téma většího zapojení soukromých zdrojů včetně zdrojů z podnikatelského sektoru do financování vysokých škol, včetně možnosti daňových nástrojů, které by motivovaly podnikatelské subjekty, aby podporovaly vysoké školy," uvedl Nečas.

Fiala zdůraznil nutnost celkové reformy vysokých škol. Snižování rozpočtů je však podle něj nutné řešit ihned. „Letos je ta situace jistým způsobem opravdu dramatická a to říkám bez přehánění a vědom si vážnosti slov, kterými tu situaci hodnotím," uvedl Fiala. Podle předsedy konference rektorů nelze vyloučit to, že by univerzity v případě dalších škrtů musely přijímat méně studentů.

Rektoři už v srpnu po jednání s ministrem školství Josefem Dobešem (VV) uvedli, že nemají kde šetřit a že další úspory by mohly vážně ohrozit kvalitu výuky. Dobeš zatím neoznámil přesnou částku, o jakou zkrátí výdaje na univerzity. Uvedl jen, že škrty budou výrazné a školy by měly čerpat víc peněz z evropských fondů.

„Škrty v oblasti vzdělávání jsou další z ukázek brutality současné vlády v jejím útoku na veřejný sektor," upozorňuje ovšem Stöckelová a doplňuje: „Jakkoli se na první pohled mohou zdát navržené škrty nekoncepční, odhalují naopak velmi jasnou ,koncepci': náhle snížit rozpočet a vyvolat v dané oblasti šok a ten potom léčit přílivem soukromých financí, a to za podmínek, které už bude diktovat soukromý ,investor'." 

V této souvislosti jen s mírnou nadsázkou připomíná Stöckelová knihu kanadské novinářky, autorky u nás vydané publikace Bez loga, s názvem Shock doctrine, v níž popisuje toto umělé vyvolávání rozpočtových nedostatků pro financování veřejného sektoru jako celosvětovou strategii neoliberálů, mající za cíl připravit podmínky pro jeho „záchranu" ze soukromých zdrojů. 

Matějů odchází, jeho duch kráčí dál

Podle serveru Aktuálně.cz bývalý sociolog Petr Matějů, který léta prosazuje reformu vysokých škol včetně zavedení školného a intenzivního vstupu soukromého kapitálu do vzdělávání, již pod ministrem Josefem Dobešem v okruhu jeho poradců nebude.

„On tam není, ale jsou tam jiné osobnosti z akademického světa," uvedl deníku ministr. Ačkoliv tak nebude radit přímo ministrovi, zůstane ve skupině odborníků pro přípravu reforem.

Další informace:

aktuálně.cz: Otec školného Matějů jako ministerský poradce skončil

  Diskuse (2 příspěvky)
  David Lobpreis, Socio-ekononický migrant
  September 7, 2010 v 16.13
  Pro srovnání
  www.bit.ly/b5GRjP
  Honza Macháček, chemik
  September 7, 2010 v 20.13
  Krize víry
  Bylo by to veselé, kdyby to nebylo smutné.

  Petr Fiala již delší čas usilovně podporuje neoliberální reformy. V Radě pro výzkum, vývoj a inovace ochotně přihrával moc a peníze průmyslovým lobbistům a pomáhal brousit nože na Akademii věd. Když se ho ptali na Bílou knihu http://www.msmt.cz/bila-kniha/anketa-lidovych-novin-k-bile-knize-terciarniho-vzdelavani vykládal o nutnosti reforem a chválil, jak užitečné věci Bílá kniha obsahuje. Teď, když došlo i na něj a neoliberální reformy berou peníze jeho veřejné vysoké škole, brání se, křičí, ale nepřestává horlivě přikyvovat, jak jsou ty reformy nutné a jak se šetřit musí, ať to stojí, co to stojí, jenom ne na něm.

  Přejde ho jeho neoliberální víra dřív, než umře hlady?