Drobil se představil Lidovým novinám

Hana Holcnerová

Po páteční informaci o předvolání nového ministra životního prostředí do Bruselu vydaly Lidové noviny s Pavlem Drobilem obsáhlý rozhovor. Nese titulek „Zelení v této zemi napáchali spoustu škod“, je řazen v rubrice Byznys a peníze a říká snad vše.

V Lidových novinách vyšel v pondělí rozhovor s Pavlem Drobilem, který odhaluje mnohé o přístupu, jímž bude agenda jeho resortu v nejbližších letech vedena.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Nový ministr životního prostředí se představuje jako ekonomicky uvažující strážce státní pokladny a obecných zájmů. Vnímá, že ochrana životního protředí je oprávněná, ovšem musí být vyvážená „ekonomickou smysluplností“. „ Nejsem principiálně proti tomu, abychom v Česku rozšiřovali ochranu přírody, ale nemělo by se tak dít proti vůli obyvatel a obcí,“ uvádí doslova.

„My tu politiku chceme v podstatě otočit,“ zpřesňuje dále. „Chceme, aby poplatky za vynětí půdy ze zemědělského fondu byly nejvyšší na okraji měst a ne v chráněných krajinných oblastech, kde v podstatě nikdo nemůže stavět. Není možné nechat investory, aby prošli celým procesem EIA, a potom přijde orgán ochrany přírody a krajiny a řekne — tady stejně nemůžete nic postavit, protože se tu nachází chráněný živočich nebo rostlina.“ Ovšem právě posudek EIA je tím posudkem, ve kterém se odráží požadavky zmiňovaných orgánů a oranizací. Nepřicházejí tedy se svými námitkami ex post, ale právě na počátku. Jsou-li ovšem přizvány a podrobně informovány.

Ministr Drobil se dále rozhodl vymést z ministerstva ideologii vnesenou zelenými pošetilci. Na dotaz Lidových novin, jak to bude s programem Politika ochrany klimatu přijatým za ministra Bursíka, Drobil odpovídá, že se musí držet programového prohlášení vlády, na základě kterého bude aktualizována energetická koncepce státu v souladu s koncepcemi ochrany klimatu, krajiny, koncepcí surovinovou a ochranou zemědělského půdního fondu. „Koncepce pana Bursíka je v tomto případě passé.“

Passé je i Bursíkův návrh na zavedení kontroly emisí u kotlů na uhlí v domácnostech. Konzervativec Drobil má problém s jakýmkoli omezením osobní svobody.

Zastaví se podpora fotovoltaiky i větrných elektráren. V rámci rozšíření Temelína se ministr nebrání obnovení těžby uranu, neboť jinak musíme obětovat část své nezávislosti a palivo odněkud dovézt. K Bursíkem zablokovanému projektu splavnění Labe v úseku z Pardubic do Chvaletic v rozhovoru Drobil uvádí, že si vnitřně zakázal vymezovat se proti panu Bursíkovi. „Je třeba rozhodovat nezaujatě, vnímat sociální, ekonomickou a ekologickou realitu a podle toho se rozhodovat.“

Ladislav Miko, který od roku 2005 působí jako ředitel odboru pro ochranu přírodních zdrojů a biodiverzity Generálního ředitelství pro životní prostředí Evropské komise, v pátek v rozhovoru rovněž pro Lidové noviny řekl, že z výroků ministra Drobila je patrné, že jsou oblasti, které bude dobré projednat dříve, nežli „Drobil vyhlásí ten či onen směr. Aby věděl, kde se to nachází na evropské mapě.“

Termín odjezdu nového ministra do Bruselu nebyl doposud stanoven.

Další informace:

Lidové noviny Zelení v této zemi napáchali spoustu škod

    Diskuse