Vznikl ProAlt, občanské hnutí proti vládním reformám

Dušan Radovanovič

ProAlt - Iniciativa pro kritiku reforem a na podporu alternativ dnes vystoupila se svým ustavujícím prohlášením. Hodlá formulovat alternativy k vládním reformám a sjednotit proti nim občanský odpor.

„Mluví o vládě rozpočtové odpovědnosti. Nastolují však vládu neodpovědnosti vůči společnosti i přírodě. Je proto třeba, abychom se ke své odpovědnosti přihlásili my, občané a občanky. Chceme jasně vyjádřit nesouhlas, přispět k zastavení vládních návrhů, povzbudit aktivitu veřejnosti a zahájit diskusi o alternativách. Chceme ukázat, že společnost se z ekonomických rovnic a politických strategií škrtnout nedá,“ píše se v úvodu ustavujícího prohlášení iniciativy ProAlt, které je podrobným a důsledným odmítnutím koncepce, z níž Nečasova krajně pravicová vláda vychází.

ProAlt (Iniciativa pro kritiku reforem a na podporu alternativ) sdružuje široké spektrum lidí od akademiků po aktivisty, kteří zásadním způsobem nesouhlasí s připravovanými kroky vlády v oblasti školství, zdravotnictví, ochrany životního prostředí a sociálního zabezpečení. Vznikla jako reakce na ustavení platformy POPR, jež má vládě pomoci s co nejrychlejším prosazením reforem.

Podle iniciativy chce vláda prosadit v těchto oblastech zásadní změny za použití demagogického zastrašování tzv. řeckou hrozbou. „Vůči této vládní politice hodlá iniciativa nabízet principiální alternativy,“ vysvětluje jedna z mluvčích iniciativy Jana Glivická, známá již ze svého působení v Ne základnám.

Členové iniciativy soudí, že současná krize je důsledkem právě toho druhu politiky, kterým ji chce česká vláda řešit. „Stát se chce zbavovat pravomocí nad rozhodujícími oblastmi života společnosti, zejména vzděláváním, zdravotnictvím či důchodovým pojištěním. Nepovažujeme privatizaci veřejných služeb a veřejného prostoru za řešení, ale naopak za zdroj většiny sociálně-ekonomických a ekologických problémů současnosti,“ upozorňuje další z mluvčích, socioložka Tereza Stöckelová.

Prohlášení klade také značný důraz na ekologickou problematiku. Mimo jiné obsahuje i odmítnutí dostavby jaderné elektrárny Temelín. Iniciativa zároveň hodlá podpořit nejrůznější projevy občanské angažovanosti.

„Stejně jako nám jde o alternativy ke konkrétním reformám, jde nám o alternativu k zažitému pojetí, podle kterého je občanská angažovanost spíše výjimkou než pravidlem. Chceme vytvářet chytrou, akceschopnou společnost, ve které věci neprocházejí bez povšimnutí,“ řekla Deníku Referendum Stöckelová.

Podle Jany Glivické lze očekávat rozčarování značné části populace, která po abstraktním zastrašování řeckou hrozbou nyní pocítí velmi bolestivě konkrétní důsledky vládní politiky.

„Reformy se začnou spousty lidí velmi přímo dotýkat a lidé pocítí, že osobně se vzbouřit a připojit se k širšímu hnutí bude možná jedinou možností, jak něco společně změnit,“ dodává Stöckelová.

Podpis pod prohlášení připojilo k dnešnímu dni již přes sto signatářů. Patří k nim mimo jiné filosofové Václav Bělohradský a Erazim Kohák, sociolog Jan Keller, politolog Jaroslav Šabata, herečka Táňa Fischerová, spisovatelka Eva Kantůrková, výtvarný umělec Jiří David, ekolog Jan Beránek či religionista Ivan Štampach.

Na úterý 10. 8. plánuje ProAlt svou první akci: happening před Poslaneckou sněmovnou, kde budou jeho členové a příznivci v době mezi 13:00 a 14:00 rozdávat text prohlášení poslancům a poslankyním přicházejícím na jednání Sněmovny.

    Diskuse
    MN
    August 9, 2010 v 8.29
    Jsem zvědav
    jak se tato nová iniciativa prosadí pouze pomocí internetu nebo facebooku. V ČT se určitě žádná informace neobjeví, a když, tak v čase okolo 24:00...