Haagský soud rozhodl ve prospěch nezávislosti Kosova

Petr Jedlička

Podle čtvrtečního rozsudku nejvyšší poradní autority OSN pro otázky právních vztahů mezi členskými zeměmi nebylo vyhlášení nezávislého Kosova v rozporu s mezinárodním právem. Odhady důsledků rozhodnutí se ale různí.

Zástupci kosovských Albánců neporušili mezinárodní právo, když 17. února 2008 prohlásili doposud srbskou provincii za samostatný stát, a protiprávně nejednaly ani vlády, které následně nezávislé Kosovo uznaly. Senát Mezinárodního soudního dvora (ICJ) o tom rozhodl ve čtvrtek, deseti hlasy proti čtyřem.

Rozhodnutí bylo neočekávaně jednoznačné. Různí komentátoři však z něho vyvozují různé následky.

Podle některých jde o první krok k přijetí Kosova do OSN a velké vítězství pro všechna separatistická hnutí ve světě, neboť se dočkala důležitého precendentu. Dle jiných se jedná o pouhou formalitu, protože Kosovo stejně funguje jako mezinárodní protektorát, a ani opačný rozsudek by nic nezměnil, protože dnešní kosovská elita by případný návrat pod srbskou svrchovanost nikdy nedopustila.

Nezávislé Kosovo doposud uznalo devětašedesát zemí, mimo jiné i USA a Česká republika. Podle agenturních prognóz se nyní připojí další. Neočekává se však, že by se mezi nimi objevily i státy s politicky aktivními menšinami jako Španělsko, Slovensko nebo Kypr, asijské velmoci anebo Ruská federace.

Rezoluce vs. obecný rámec

Dvůr platí za nejvyšší poradní autoritu pro otázky právních vztahů mezi členskými zeměmi OSN. Kosovskou otázkou se zabýval již od roku 2008, v reakci na popud Srbska.

Při rozhodování zohledňoval jak váhu rezoluce č. 1244 Rady bezpečnosti OSN z roku 1999, která krom jiného prohlašuje Kosovo za integrální součást srbského (tehdy jugoslávského) území, tak obecně právní rámec, dle něhož neexistoval v případě Kosova žádný legální zákaz pro vyhlášení nezávislosti. Druhý pohled nakonec převážil.

Rozsudek ICJ má v tomto případě ale jen doporučující váhu. O dalším vývoji v právní rovině případu bude rozhodovat nejspíše Valné shromáždění OSN na svém výročním zasedání v průběhu letošního září, případně samotná Rada bezpečnosti. Ta jediná může k otázce vydat novou, právně závaznou rezoluci.

Další informace:

BBC News Kosovo independence not illegal, says UN court

AFP Kosovo independence was not illegal: UN court

The Guardian Kosovo's independence is legal, UN court rules