Ztraceno v sítích: Zdeněk Porybný nabídku Guardianu skutečně nedostal

Redakce DR

Případ úvodníku šestapadesáti světových médií, který v Právu nevyšel, ačkoli je Guradian přizval, nakonec dospěl k překvapivému rozuzlení. Nikdo za nic nemůže. Nebo přesněji: odpovědnost nese IT oddělení v Právu.

Právo se nepřipojilo k úvodníku šestapadesáti světových médií, kterým se společně obracela na politiky v Kodani, poněvadž maily z Guardianu přišly na již neplatnou mailovou adresu. Právo před časem zrušilo adresy ve tvaru prijmeni@pravo.cz a nahradilo je adresami ve tvaru jmeno.prijmeni@pravo.cz. Vedení redakce Práva se tedy nabídkou Guardianu vůbec nezabývalo, neboť ji neobdrželo.

Zdeněk Porybný šéfredaktorovi DR Jakubu Patočkovi zrušení adres vysvětlil takto: „Ta původní byla zrušena, když jsme pro celou redakci měnili mailový systém a zrušili adresy jen s příjmeními. Důvodem byla možnost záměny adresátů stejného příjmení. Jen Procházků u nás máme pět. Divím se, že si Guardian nevšiml chybového hlášení o neexistující adrese, které mu muselo dojít. Těžko se pak připojit k výzvě, která uvízla v černé díře neplatných adres.”

Obdobný vzkaz odeslal šéfredaktor Práva do Guardianu: „Lituji toho, co se stalo. Pro příště se můžete v obdobných sitaucích obracet přímo na mne,” napsal do Anglie Porybný. Z Guardianu ještě tentýž dostal šéfredaktor Práva omluvu, kterou dal rovněž Deníku Referendum k dispozici.

Chyba tedy nastala jednak v publikačním oddělení Guardianu, které poskytlo svému šéfredaktorovi Rusbridgerovi starou adresu a následně nezachytilo chybové hlášení o nedoručení vzkazu. To tedy v případě, že do Anglie přes stěny spamových filtrů vůbec nějaké chybové hlášení dorazilo. Skutečnost, že chybovou hlášku původní adresa opravdu generuje, jsme ověřili.

Zřejmě ještě větší díl odpovědnosti, ale leží na IT oddělení Práva, které zrušilo platné adresy namísto toho, aby je prostě přesměrovalo.

Novinář Miloš Čermák, expert na internetové novinářství i etiku vztahů mezi internetem a médii, pro Deník Referendum uvedl, že je to „typický příklad českého chaosu“. Ani on by ale chybu nehledal u vedení redakce Práva, spíše v tom, že ve velkých firmách včetně těch mediálních ne vždy funguje komunikace mezi vedením a správci informačních systémů. Důsledkem pak může být rušení nebo přejmenovávání emailových adres, které nutně způsobí chaos.

„Takzvaní ajtíci představují svět sám pro sebe. Vždyť se o tom natáčejí i komedie,“ řekl DR Miloš Čermák. Poznamenal nicméně, že žádné etické kodexy ani obecně platné normy pro zacházení s redakčními adresami v mediálních institucích neexistují.

Šéfredaktor Deníku Referendum Jakub Patočka dnes odeslal svému kolegovi Porybnému vzkaz, v němž se mu omluvil za to, že Deník Referendum o případu posud informoval tak, jako by se vedení redakce Práva rozhodlo se projektu neúčastnit anebo nabídku zanedbalo.

„Našeho postupu nelituji. Nevím, co bychom příště mohli udělat lépe nebo jinak. V každém případě jsem rád, že jsme svou prací přispěli k obnovení diplomatických vztahů mezi Guardianem a Právem,“ napsal svému kolegovi Patočka.

    Diskuse