Otevřený dopis Jakuba Patočky Zdeňku Porybnému

Jakub Patočka

„Zajímá mne, pane kolego, odkud my novináři máme brát oprávnění kritizovat velkopanské manýry politiků, pokud sami nejsme schopni odpovídat na jednoduché otázky kladené svými kolegy evidentně ve veřejném zájmu?"

Vážený pane kolego,

dnes jsme zjistili z deníku The Guardian, že Vám několikrát nabízeli účast v jedné z největších mezinárodních novinářských akcí v dějinách.

Jak jistě víte, šestapadesát světových deníků se včera obrátilo na politiky zasedající v Kodani společným úvodníkem nazvaným Čtrnáct dnů, které zpečetí soud dějin o této generaci.

Úvodníku většina zúčastněných deníků včera věnovala většinu své titulní strany. Vyšel i v Kambodži, i v Libanonu, také na Jamajce vyšel, ba i ve Rwandě a v Ugandě. V některých zemích vyšel dokonce ve dvou denících, třeba v Číně, ve Francii nebo ve Slovinsku. V sousedních zemích úvodník zveřejnily Süddeutsche Zeitung v Německu, Der Standard v Rakousku a Gazeta Wyborcza v Polsku. Kompletní seznam naleznete v Guardianu anebo u nás, v Deníku Referendum.

U nás také po celý včerejšek dokument visel na titulní straně. Ovšem co je to proti tomu, kdyby mu včera věnovalo svou titulní stranu Právo, deník s tak úctyhodnou skupinou komentátorů a s prestiží hlavní platformy české demokratické levice? V to se Vám je, pane kolego, v posledních dvaceti letech podařilo proměnit a nikdo Vám tuto zásluhu nikdy nebude smět upřít. Ale Váš výkon je i Vaším závazkem, kterému se Vám tentokrát, jak se zdá, nepodařilo dostát.

Včera se můj redakční tým pokoušel zjistit, proč úvodník nikde u nás nevyšel. Rychlou odpověď jsme dostali z Hospodářských novin i z Deníků Bohemia. Neodpověděly nám Lidové noviny, Mladá fronta Dnes. A Vaše Právo.

Zajímá mne, pane kolego, odkud my novináři máme brát oprávnění kritizovat velkopanské manýry politiků, pokud sami nejsme schopni odpovídat na jednoduché otázky kladené svými kolegy evidentně ve veřejném zájmu?

Mám ale ještě jednu, mnohem podstatnější otázku. Dnes jsem dostal z deníku The Guardian, který dopis připravil, odpověď na dotaz, zda se pokoušeli pro svou akci získat některý deník v České republice. Odpověď Felicity Wardové zní takto: „Přizvali jsme české noviny k účasti. Několikrát jsme požádali Právo, ale bohužel nikdy nám neodpověděli.“ (We did invite a Czech Newspaper to be involved, we wrote Pravo to ask them to take part several times, but unfortunately we never got a response from them.)

Má otázka je prostá: Proč?

Děkuji Vám za odpověď a přátelsky Vás zdravím

Jakub Patočka

    Diskuse