Maďarský Fidesz se chystá ovládnout média

Petr Jedlička

Vláda Viktora Orbána předložila parlamentu nový mediální zákon, který reguluje mediální obsahy a posiluje roli státu ve veřejných kontrolních orgánech. Zákon obsahuje i klauzuli, kvůli níž vyšly deníky na Slovensku před dvěma lety s prázdnou titulní stranou.

Výbory maďarského parlamentu v pondělí ukončily projednávání vládního návrhu nového mediálního zákona. Dle MTI se jedná o dosud nejzásadnější legislativní změnu, jakou kabinet Viktora Orbána představil. Podle komentářů v maďarském i slovenském tisku jde o bezprecedentní pokus o utužení kontroly a zvýšení regulace mediálních obsahů, na které získá především Orbánova strana Fidesz.

Všechna média včetně elektronických mají dle zákonného znění „odpovídajícím způsobem informovat o místních, celostátních a evropských záležitostech“ a „záležitostech důležitých pro občany Maďarské republiky a maďarského národa“. Musí tak činit „mnohostranně, věcně a vyváženě“, jinak se vystavují postihu.

Z litery zákona není zřejmé, kdo bude míru věcnosti, vyváženosti a dalších kritérií určovat. Tato otázka je vyjasněna pouze u médií veřejnoprávních, na něž dohlížejí příslušné rady. Maďarskému veřejnoprávnímu rozhlasu a televizi přibývá zákonem navíc povinnost klást důraz na „rozvíjení národní identity“ a „posilňování národní soudržnosti“, tedy na ideologická východiska Fideszu.

Vláda zákonem dále omezuje pravomoci obecných dozorčích orgánů jako rady pro rozhlasové a televizní vysílání či rady pro telekomunikace. Značná část jejich dosavadních kompetencí má přejít na nový státní úřad, jenž čtyři tělesa dohledu přímo nahradí. Členy oslabených rad mají i nadále jmenovat politické strany, šéfa posíleného orgánu přímo premiér.

Slovenský deník SME mimoto připomíná, že návrh zákona ukládá všem médiím povinnost poskytnout prostor na adekvátní odpověď člověku, který se cítí být určitým článkem v příslušném sdělovadle dotčen. Podle SME se jedná o stejnou klauzuli, jaká vyvolala velké protesty novinových vydavatelů na Slovensku před dvěma lety.

Předlohu musejí ještě schválit poslanci, vzhledem k převaze vládní strany je ovšem hlasování formalitou.

Fidesz se snažil utužit kontrolu nad médii už v minulém funkčním období, v letech 1998—2002. Teprve za poslední léta se mu nicméně podařilo skrze spřátelené podnikatele ovládnout část mediálního trhu přímo (stanice Hír TV či Echo TV, deníky Magyar Nemzet a Magyar Hírlap či týdeníky Heti Válasz a Demokrata) či za pomoci prostředníků, kteří skoupili například majetkové podíly v komerčních televizích TV2 A RTL Klub, shrnuje deník SME.

Další informace:

MTI Fidesz reportedly mulls media reform

MTI Parliamentary committtee says media law package ready for debate

Politics.hu What will happen to the political media in Hungary's new "one party state"?

SME.sk Orbán sa chystá ovládnuť médiá

    Diskuse