Nejvíc se před volbami psalo o ODS, nejvíc proinzerovala ČSSD

Redakce DR

NEWTON Media, firma zabývající se rozbory médií, provedla obsahovou analýzu českých médií před volbami. Vyplývá z ní, že největší prostor dostávala ODS, následovaná těsně ČSSD. Všem ostatním stranám se dostávalo pozornosti výrazně nižší.

Společnost NEWTON Media ve své tiskové zprávě uvádí, že největší pozornosti médií, a to jak tištěných, tak i internetových, televize a rozhlasu, se v předvolebním období těšily obě velké strany — ODS a ČSSD, kterým náležel dohromady téměř šedesátiprocentní podíl na souhrnné medializaci osmi sledovaných stran (ODS, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL, TOP 09, SZ, VV a SPOZ).

Občanští demokraté však poutali zájem médií přece jen více, když ve spontánní publicitě předčili ČSSD o osm procent. Žebříček nákladů vynaložených na inzerci ovládla ČSSD se čtyřiapadesátiprocentním podílem na inzerci těchto stran. ČSSD od počátku roku 2010 investovala do reklamy více než čtvrt miliardy korun.

Mediální analýza společnosti NEWTON Media porovnala spontánní publicitu vybraných politických stran s náklady, které vynaložily na inzerci v tisku, na internetu a venkovních plochách. Sledovaným obdobím byly první čtyři měsíce letošního roku.

Do porovnání bylo zahrnuto osm stran, jimž předvolební průzkumy veřejného mínění přisuzovaly reálnou šanci na překročení pětiprocentní hranice nutné pro vstup do Poslanecké sněmovny. Údaje o inzerci převzala NEWTON Media od společnosti Admosphere, s.r.o.

Seřadíme-li strany podle jejich spontánní publicity, dostaneme téměř stejné pořadí jako ve sněmovních volbách v roce 2006, kdy největší počet voličských hlasů získala ODS následovaná ČSSD, KSČM a KDU-ČSL.

Liší se pouze umístění na páté pozici, již ve volbách obsadila Strana zelených, zatímco podle výše letošní medializace patří TOP 09, ačkoli Strana zelených ji poměrně výrazně předčí v nejdůležitější kategorii spontánní publicity — v televizní a rozhlasové.

Strana Karla Schwarzenberga nicméně dosáhla prvenství mezi nováčky na tuzemské politické scéně. K nim se řadí i Strana práv občanů — Zemanovci, jejíž medializace v rámci sledovaného období spíše stagnovala, a Věci veřejné, které naopak vykazovaly prudký vzestup publicity, když jejich dubnový počet příspěvků byl o 536 % vyšší než v lednu. Takto strmý vzestup nenastal u žádné z ostatních sledovaných stran.

Inzerci ovládla ČSSD, Věci veřejné třetí, Zemanovci čtvrtí

Jestliže z hlediska kvantitativní spontánní medializace byla nejúspěšnější ODS, sociální demokraté proinzerovali více než všichni ostatní dohromady. Za ODS zaostali pouze na internetu. ODS zde zaplatila přibližně dvanáct milionů korun oproti 9,5 milionům ČSSD.

Celkově vložila ČSSD do reklamy 263 146 947 korun (54 % celkové inzerce osmi stran), zatímco občanští demokraté 162 708 513 korun (33 %), tedy zhruba o 100 milionů korun méně. Třetí největší díl z reklamního koláče (8 %) si ukrojily Věci veřejné s investovanou částkou 38 506 588 korun. Strana práv občanů vydala na svou propagaci 15 497 812 korun (3 %), přičemž stejně jako tři výše zmíněné subjekty směřovala nejvíce prostředků do tiskové reklamy.

To ovšem neplatilo pro TOP 09 (7 134 862 Kč; 1 %), která tři čtvrtiny investovaných peněz zaplatila za venkovní reklamu a na rozdíl od „Zemanovců“ (ale i KSČM, KDU-ČSL a SZ) inzerovala i na internetu. KSČM vyčlenila na reklamní účely částku 4 008 004 korun (1 %), z nichž 97 % směřovalo do tištěných titulů.

Především na inzerci v tisku vsadila i Strana zelených, která zde investovala 89 % z celkového 1 182 332 korun vynaloženého na předvolební reklamu. Na sumě, kterou osm stran podpořilo svou propagaci, se zelení, stejně jako KDU-ČSL, nepodíleli ani jedním celým procentem. Zmíněná KDU-ČSL (1 000 274 Kč) zvolila podobnou taktiku jako TOP 09, když výrazně upřednostnila venkovní reklamu před tiskovou (822 989 Kč oproti 177 285 Kč).

    Diskuse (0 příspěvků)