Lichváři, stát a média

Lukáš Kraus

Stále vzrůstajícímu předlužení jednotlivců a domácností nevěnuje stát potřebnou pozornost. Lichvářské společnosti mohou také svobodně inzerovat v médiích a tu je prostor pro občanský postoj novinářů.

Neoliberální kapitalismus v České republice je rozpínavý a zasahuje mne dokonce i v emigraci v Norsku. Státem tolerovaná lichva je totiž všudypřítomná a reklama na ni zahlcuje internet. Když brouzdám po internetu a sleduji zprávy, bliká mi po lištách obrazovky, v rozích, nahoře, dole, záměrně čeká na mou chybu při ovládání myši, vyčkává.

Nedávno jsem na ni záměrně kliknul, abych se podíval, jak a kde to vlastně začíná s tou beznadějí širokých segmentů společnosti a na serveru Novinky.cz jsem se dočetl: „Dcera měla před časem narozeniny a z výplaty mi nevyšly peníze na dárek. Přála si panenku a mně zrovna chybělo 500 Kč na tu, kterou si vybrala. Stačilo vyplnit formulář a za 4 dny jsem měla ve schránce poštovní poukázku pro výběr. Děkuji iPůjčce.“

Je zjevné, že podobné reklamy mají být už dávno regulovány, či přímo zakázány zákonem, jelikož fungují jako mucholapky na lidi v bezvýchodné situaci. Tato norma obvyklá ve vyspělých kulturních státech v České republice hned tak v platnost nevstoupí. Příklad Norska, kde je takováto norma samozřejmě součástí právní úpravy, může být inspirativní i z hlediska celkového přístupu k dluhové problematice. Norský stát nenechá své občany nikdy padnout až na dno, na lichvářské dno, ale naopak předchází rizikům. Boj s lichvou může být úspěšný jen tehdy, když jsou opatření komplexní, lidé jsou informováni a vhodným způsobem i chráněni.

Co můžete udělat, abyste znovu získali kontrolu nad vaší finanční situací? •

Shromážděte všechny své účty a seřaďte je do splatnosti.

 • Ověřte, zda jsou žádosti o platbu oprávněné.
 • Rozvrhněte si své příjmy a výdaje.
 • Zkontaktujte se s jednotlivci, podniky a institucemi, kterým dlužíte peníze a kontaktujte také společnost vymáhající pohledávky a řekněte jim o svých finančních problémech.
 • Vytvořte plán spolupráce při splácení plateb.
 • Požádejte o pomoc, pokud to nejste schopni vyřešit sami, viz níže.

Na internetu najdete kalkulačky, rozpočtové modely a další užitečné materiály. Najeďte online na stránky www.nav.no pro další informace pod heslem „økonomisk Rådgivning“ (finanční poradenství), kde můžete získat zdarma rady. Pokud máte problémy se splácením dluhů, je důležité, abyste se snažil vyhledat pomoc okamžitě, aby se zabránilo hromadění dluhů.

Váš místní úřad vám může poskytnout bezplatné finanční poradenství. Můžete získat pomoc při tvorbě rozpočtu. Nechte si poradit, co byste měl udělat, abyste situaci finančně ustál.

Doporučení mohou rovněž zahrnovat pomoc při kontaktování věřitelů, kterým dlužíte peníze, s cílem uzavřít dohodu o splácení dluhů či pomoc při podání žádosti o zvláštní smlouvu o splácení dluhů v poměru k příjmu (gjeldsordning).

Pokud potřebujete finanční poradenství, můžete se obrátit na obecní úřad, nebo místní sociálně-pracovní úřad NAV a domluvit si konzultaci.

Zvláštní dohoda o splácení dluhů v poměru k příjmu (Gjeldsordning)

Věřitelé mají pochopení pro skutečnost, že se někdy stane, že nemůžete splácet své dluhy včas, ale mají méně pochopení pro fakt, že s tímto problémem nic neděláte. Proto se rychle spojte s osobami a společnostmi, kterým dlužíte peníze a řekněte jim o své platební neschopnosti. Tímto způsobem předejdete navýšení vašich dluhů v důsledku různých dodatečných poplatků, sankcí v situaci, kdy nejste schopni platit své dluhy včas.

Norská právní úprava o zvláštní dohodě o splácení dluhů (Gjeldsordningsloven) vám jako soukromé osobě dává nárok na pomoc od orgánů veřejné moci, pokud máte vážné problémy kvůli dluhům. Jen vy sami ale můžete vzít iniciativu do svých rukou a uzavřít takovou speciální dohodu (gjeldsordning).

Než budete žádat o zvláštní dohodu o splácení dluhů (gjeldsordning), musíte se ale snažit o dosažení dohody s vaším věřitelem sám. „Gjeldsordningen“ je dohoda mezi vámi a vaším věřitelem. Taková dohoda spočívá v tom, že budete splácet tolik dluhů, kolik jste schopni splácet po dobu pěti let. Po uplynutí této doby je zbytek dluhu obvykle odepsán. Pro více informací o „gjeldsordningen“ viz internetové stránky www.nav.no. Hledat v „gjeldsrådgivning“.

Deset rad a doporučení v případě platebních problémů •

Kontaktujte věřitele, kterému dlužíte peníze.

 • Včas kontaktujte svou banku za účelem získání pomoci.
 • Rozvrhněte si rozpočty a příjmy dle fixních a variabilních výdajů.
 • Udělejte si seznam věcí, které případně opravdu nepotřebujete.
 • Prodejte tyto věci.
 • Vyhodnoťte si, zda nemůžete pronajmout například část své nemovitosti apod.
 • Zvažte případný další pracovní úvazek.
 • Omezte počet svých kreditních karet na jedinou.
 • Shromážděte všechny menší půjčky do jedné a vyhodnoťte možnost dočasného pozastavení splátky půjček či prodloužení celkové doby trvání úvěru.
 • Zkontrolujte, zda neplatíte příliš vysokou daňovou kvótu s ohledem na vaši aktuální situaci.

Toliko norský stát, ale vraťme se k reklamě, která lichvářské praktiky bezostyšně propaguje. Bez ohledu na legislativu, která by tento problém upravovala. Je možné, aby k tomu zaujala důsledný postoj samotná média.

Hovořil jsem na téma regulace lichvy v mediálním prostoru s několika novináři. Rozumím tomu, že finance z reklamy a samotná žurnalistika jsou dvě oddělené věci a je dobře, že tomu tak je. I samotní žurnalisté se ale snad mohou ozvat, když u jejich vzletných, stylisticky doladěných, myšlenkově bohatých textů běhá špinavá reklama na lichvu.

Chovejme se všichni především jako občané. Budeme-li tento problém přehlížet, nebudeme-li podnikat preventivní legislativní opatření, vrátí se to jako bumerang celé společnosti v podobě ghett, slamů, kriminality, sociálně patologických záležitostí, které stojí každého z nás následně mnohonásobně více. Je bezesporu levnější podat pomocnou ruku včas, než např. každý den vyměňovat skla či autorádia podnikatelských limuzín a bát se třeba i vyvenčit psa v parku. Regulujme lichvu, která stála u zrodu bezprecedentní mravní a ekonomické krize.