Pět set lidí demonstrovalo v Litvínově proti zvýšení nájmů

ČTK, Anna Voňavková

Pět stovek obyvatel přišel podpořit i litvínovský starosta, podle něhož jsou pražskou firmou Tellmer navrhované nájmy nehorázné. Vládní dokument navíc poukazuje na to, že cílem firmy je zřejmě sídliště vylidnit: pod ním je totiž uhlí.

Na dva tisíce takzvaných podnikových bytů s asi pěti tisíci nájemníky společnost odkoupila před čtyřmi lety od litvínovského producenta petrochemických výrobků Chemopetrol (nyní Unipetrol RPA). Podle uživatelů bytů hrozí, že se po deregulaci nájemného na konci letošního roku nájmy skokově navýší.

Byty Tellmeru spravuje v nájmu firma Haines. Regulované nájemné v sedmadvacetitisícovém Litvínově nyní činí 25,18 koruny na metr čtvereční obytné plochy. Jak potvrdil ředitel Hainesu Ivan Rychecký, novým uživatelům bytů je firma pronajímá za sedmdesát korun za čtvereční metr.

„Vycházíme z ceny v místě obvyklé, kterou ověřujeme u realitních firem. Vlastník litvínovských bytů zástupcům sdružení nájemníků avizoval, že v druhé polovině roku je osloví s návrhem výše nájemného a plánem investic do oprav a modernizace domů, žádná konkrétní čísla zatím nepadla," řekl Rychecký ČTK.

Haines při loňském marketingovém průzkumu uvedl cenu v případě prodeje bytů v Litvínově v rozmezí deset až třináct tisíc korun za metr čtvereční, cenu za pronájem pak od osmdesáti do sto třiceti korun za metr čtvereční. Město přitom prodávalo byty nájemníkům za pět set korun za čtvereční metr, za stejnou cenu je získali i nájemníci takzvaných hornických bytů.

Demonstrující dnes podpořil i starosta Daniel Volák. „Budeme se snažit zprostředkovat jednání s vlastníkem bytů s cílem dosáhnout stejné ceny jako měli lidé v městských bytech. Nájemníci bývalých bytů chemičky jsou diskriminováni a zvažované ceny nehorázné," uvedl.

Pětasedmdesátiletý důchodce a uživatel jednoho z bytů Tellmeru Václav Pangrác ale upozornil, že politici problém nevyřeší. „Tellmer koupil byty legálně a Haines je legálně spravuje. Důležité je nepodepisovat individuálně smlouvy o případném navýšení nájmů a nechat se zastupovat sdružením nájemníků. Musí být totiž dosaženo dohody obou stran. Pokud se to nepovede, rozhodne soud," doplnil.

Podle analýzy, kterou pro odbor sociálního začleňování v romských lokalitách Úřadu vlády vypracovalo Sdružení pro podporu rozvoje teorie a praxe sociální politiky, firma vlastní také byty na janovském sídlišti. Ty podle studie vedení města Litvínov odprodalo nevýhodně proto, že „zdejší hokejový klub, tradiční pýcha města, procházel finanční krizí a potřeboval urgentní finanční injekci“.

Navíc podle vládního dokumentu o tomto území „instituce a zdejší velké průmyslové podniky ve skutečnosti nestojí o zlepšení situace na Janově, protože jejich skrytým zájmem je stále větší a větší devastace sídliště, která povede k tomu, že se místo výhledově zcela vylidní. Sídliště totiž leží na nalezišti uhlí a po prolomení těžebních limitů budou tyto zásoby Mosteckou uhelnou společností vytěženy,“ říká studie vypracovaná pro Úřad vlády.

Další informace:

Úřad vlády ČR Sociální past, situační analýza sociálně vyloučených lokalit na území města Litvínova