Kavalírová si senátorům stěžovala na Pernese

Jan Miessler

V nespokojenosti s novým šéfem totalitního ústavu si Kavalírová notovala s pravicovými senátory, ti pak vyzvali radu ÚSTR, aby si na Pernese udělala prověrku. Členové rady podporující Pernese do Senátu pozváni nebyli.

Předsedkyně rady Ústavu pro studium totalitních režimů a předsedkyně Konfederace politických vězňů ČR Naděžda Kavalírová si v Senátu podle očekávání postěžovala na nového ředitele ústavu Jiřího Pernese, který byl do funkce zvolen proti její vůli a na kterého poté byly zveřejněny informace, že před převratem studoval VUML.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Stížnosti Kavalírové potěšily pravicové senátory, kteří následně vyzvali radu, aby si Pernese prověřila, a to přes nesouhlas levicových senátorů i samotných členů rady, podle kterých výzva znamená zasahování do jejich kompetencí. Narozdíl od Kavalírové členy rady podporující Pernese pravicoví senátoři nepozvali.

Kavalírová, která navzdory hlasování rady odmítla Pernese jmenovat, zopakovala svoji kritiku známou z dřívějška.

„Jak v ústním pohovoru, tak neuvedením některých životopisných a profesních údajů jsme byli u vítězného kandidáta několikrát uvedeni v omyl. K těm nejzávažnějším informacím nepochybně patří studium Večerní univerzity marxismu-leninismu nebo jeho kniha oslavující únorový puč," uvedla Kavalírová s tím, že obě skutečnosti jsou v případě ředitele totalitního ústavu „nepatřičné". Podle Kavalírové je Pernes podjatý a svou minulost nedokázal přesvědčivě obhájit.

„Jste to vy, kdo víte, že části společnosti bude v tomto svém směřování Ústav vždy trnem v oku. Jste to vy, kdo by měl říci, že jiné směrování je popřením zákona," řekla Kavalírová senátorům. Ústav byl podle ní založen „jako něco jiného, než pouze další akademické historické pracoviště", konkrétně má podle Kavalírové „určitý mravní a očistný rozměr".

Podle členů rady, kteří stojí za Pernesem ale nový ředitel ústavu splňuje všechny zákonné podmínky pro svou funkci. Ve svém stanovisku, které musel přečíst senátor Petr Pithart (KDU-ČSL), by navíc politici neměli zasahovat do pravomocí rady, která by měla být na politicích nezávislá.

„Jsme přesvědčeni, že rada ústavu je nezávislý orgán, jak jasně plyne ze zákona a že její rozhodnutí musí zůstat stranou politických zásahů. Přirozeně vítáme veřejnou diskusi, která však musí respektovat zásadní meze slušnosti a její argumenty a průběh vycházet ze skutečností a nikoli ze subjektivních pocitů a nejrůznějších dojmů," uvedli členové rady. Nezávislost rady na politicích pak zdůraznil i samotný Pithart.

Senátor Tomáš Julínek ale následně prohlásil, že v žádném případě nechce zasahovat do kompetencí rady, aby vzápětí navrhnul usnesení Senátu, ve kterém mimo jiné vyzval radu „k zadání nezávislé právní analýzy, zda jmenovaný ředitel splňuje podmínky spolehlivosti a bezúhonnosti dle § 19, zákona 181/2007 Sb", což by prý mělo přispět ke zvýšení důvěryhodnosti a stability ÚSTR.

„Já věřím, že členové rady jsou odpovědní, a že když toto usnesení přijmeme, že budou velmi pozorní k činnosti ředitele a Ústavu, aby tento Ústav opravdu směřoval k tomu, k čemu byl ustrojen, nebo udělají jakákoliv opatření, která to zajistí," dodal Julínek. V následné diskuzi pak pravicoví senátoři zopakovali argumenty ve prospěch ústavu a jejich levicoví kolegové zase poukázali na jeho problémy a trvali na tom, že rozhodnutí o Pernesovi by mělo být ponecháno v pravomoci rady.

Pravicová většina přesto nakonec po řečnických vystoupeních antikomunisticky naladěných senátorů kritizující příspěvky Stanislava Balína (KSČM) Julínkův návrh schválila, za což vzápětí Kavalírová senátorům dojatě poděkovala. Vzhledem k tomu, že v radě ÚSTR mají převahu příznivci Pernese a odpůrci vměšování politiků do činnosti ústavu, ale není pravděpodobné, že si rada z usnesení bude dělat těžkou hlavu.

Další informace:

iDnes.cz Kavalírová si stěžovala na Pernese, šéfa ústavu pro totalitu může prověřit

Senát Stenozáznam 23. dubna 2010

    Diskuse
    DR
    April 23, 2010 v 18.32
    Prakticky kdykoli paní Naděžda promluví, polévá mě horko. "Jiné směřování je popřením zákona", "mravní a očistný rozměr"... aby zachvilku nedošlo na pracovní tábory...