Zemědělec Rada uspěl ve sporu s Agrofertem. Věří, že má nárok na odškodnění

Zuzana Vlasatá

Krajský soud v Brně zrušil rozhodnutí okresního soudu ve Znojmě, které se týkalo žaloby zemědělce Bohumíra Rady na Agro Jevišovice z holdingu Agrofert. Znojemský soud dříve žalobu zamítl, krajský soud chce nové řízení.

Po letech útrap se 20. září dočkal jihomoravský zemědělec Bohumír Rada satisfakce. Krajský soud v Brně se jej zastal ve sporu s firmou Agro Jevišovice spadající pod holding Agrofert premiéra Andreje Babiše. Deník Referendum nyní prostudoval rozsudek.

Brněnský krajský soud zrušil rozhodnutí soudu první instance — okresního soudu ve Znojmě. Ten ve svém rozsudku doručeném 29. září 2017 zamítl žalobu Radova Agro Boskovštejn podanou na Agro Jevišovice z důvodu neplatnosti výpovědi smlouvy o podnájmu pozemků.

Babišovo Agro Jevišovice Radovu Agru Boskovštejn smlouvu vypovědělo 13. února 2014. Přičemž smlouva mezi oběma podniky byla uzavřena 1. února 2011. Předmětem sporu je zemědělská půda o rozsahu zhruba tisíc hektarů.

Naprosto zmatečná katastrální území

Agro Boskovštejn žalobu podalo proto, že výpověď považuje za neplatnou. V usnesení krajského soudu se cituje: „Půdní bloky jsou specifikovány na předmětných pozemcích v k. ú. Křídlůvky, Micmanice, Velký Karlov, Božice, Čejkovice, Boskovštejn. Žalobkyně hospodaří v katastrálních územích Střelice, Pavlice, Boskovštejn, Jiřice a Hrádek, přičemž tato katastrální území nejsou obsažena ve výpovědi z nájemní smlouvy. Na pozemcích v k. ú. Micmanice žalobkyně nehospodaří. Součástí výpovědi není řádná specifikace pozemků, jsou tam uvedena naprosto zmatečná katastrální území.“

Postup Jevišovic pro Agro Boskovštejn znamenal vážné existenční ohrožení. Získat půdu k obdělávání je v České republice velmi obtížné. Vypovědět smlouvu na stovky hektarů půdy znamená de facto zlikvidovat danému subjektu jeho obchodní model, jelikož adekvátní náhradu zcela jistě nezíská.

Bohumír Rada vleklé spory vnímá jako systematickou snahu Babišovy firmy o jeho osobní i podnikatelskou likvidaci. Agro Jevišovice bylo původně jeho firma, kterou — jak jsme popsali v jedné z kapitol reportážní knihy Žlutý baron — po dlouhodobém ekonomickém nátlaku formou nepřátelského převzetí získal Agrofert v roce 2011.

V rámci odstoupení Agra Jevišovice Agrofertu, respektive jeho dceřiné firmě Navos, podepsaly obě strany memorandum o společném postupu. Jevišovice se v něm zavázaly Radovu Agru Boskovštejn podnajímat patnáct set hektarů půdy.

Podepsanou smlouvu o tomto podnájmu ale firma nikdy nezaregistrovala na pozemkovém úřadě. Vložila tam až smlouvu na dvanáct set hektarů. Rada k tomuto slevil v situaci, kdy protistrana držela jeho rodinný dům v exekuci. Reálně ale Jevišovice ani tuto smlouvu nedodržovaly a podnajímaly Radovi řádově menší plochu.

V hře může být i neoprávněné čerpání dotací

Agro Jevišovice v souvislosti s žalobou při soudním líčení trvalo na tom, že výpověď proběhla v pořádku a nemá žádné závady. Navíc operuje s argumentem, že Agro Boskovštejn žalobu podalo po promlčecí lhůtě. Krajský soud nicméně, jak již řečeno, rozhodnutí okresního soudu ve Znojmě zamítl s tím, že má v novém řízení problematiku neplatnosti výpovědi posoudit z pohledu nového občanského zákoníku.

Agrofert jménem svého mluvčího Karla Hanzelky příležitost rozsudek pro DR komentovat nevyužil. Bohumír Rada řekl, že je mírně optimistický a doufá v satisfakci. „Pro naši firmu tato výpověď znamená, že jsme tři roky nemohli hospodařit na zhruba tisíci hektarech. To je odhadem ztráta asi čtyřicet milionů korun,“ nastínil.

Upozornil také, že z celé kauzy může vyplývat to, že Agro Jevišovice čerpalo na půdu, která je předmětem sporu, neoprávněně zemědělské dotace. „To máte zhruba 5400 korun na hektar po tři roky, tak si to vynásobte…“ uzavřel. Jedná se přibližně o šestnáct milionů korun.

O problematice neoprávněného čerpání dotací Agrofertem — ale potenciálně i jiných zemědělských firem — psal podrobně v minulosti server irozhlas.cz.