Matematika podle pravidel není zločin

Jan Pokorný

Český rozhlas odpovídá na kritiku Deníku Referendum ve věci rozhlasového dokumentu Matematika zločinu. Jejím autorem je ředitel domácí redakce ČRo Jan Pokorný. Reakci autorek přineseme v nejbližších dnech.

Dvě novinářky, Magdalena Sodomková a Brit Jensen, v některých médiích tvrdí, že Český rozhlas jejich práci cenzuruje, že šéfredaktor Plusu Petr Šabata je ve střetu zájmů, že v rozhlase panuje atmosféra strachu a kdoví, co ještě. Co je k tomu vede? Nabídly Českému rozhlasu velmi slibný materiál, jehož ústřední postavou je soudní znalec, profesor Jiří Straus. Podle zjištění autorek například jeho chybný posudek způsobil vážný justiční omyl.

Důležité téma — a navíc — velmi dobré zpracování. Vznikl tak v České republice zatím ojedinělý několikadílný seriál, který klidně uposloucháte na jeden zátah.

Magdalena Sodomková a Brit Jensen. Foto Jana Čavojská

Při standardním redakčním posuzování jsme si dovolili upozornit na několik míst, která podle našeho názoru nejsou v souladu s Kodexem Českého rozhlasu. To je dokument, podle kterého se, vedle platné legislativy, v rozhlase hraje. Pamatuje i na taková témata, jako je používání anonymních zdrojů, nahrávky pořízené skrytým mikrofonem, materiály, získané od nejmenovaného člověka atd.

V Českém rozhlase Kodex důvěrně známe, máme ho na očích stále, zejména pokud posuzujeme investigativní reportáže a další materiály, které mohou vyvolat pozdvižení. To se třeba sejde ředitel Zpravodajství s šéfredaktory stanic a iROZHLASu.cz — což jsou navíc i velezkušení novináři, a s autory debatujeme. A také se hádáme. O věci a nad věcí.

Chceme, aby posluchač dostal reportáž, která je natočená a zpracovaná podle pravidel. A taky se nechceme nechat zbytečně nachytat na tom, že jsme něco opomněli, a dostat výtku od Rady ČRo, která jako jediná může konstatovat porušení Kodexu.

Magdalena Sodomková a Brit Jensen byly překvapeny tím, že máme k jejich dílu nějaké připomínky. Začaly nás osočovat, že pracujeme na politickou objednávku. Nenechaly si vysvětlit, že tomu tak není. Podezíraly nás, že soudního znalce Jiřího Strause šanujeme, protože spolupracuje v Českém rozhlase na přípravě jiného cyklu o kriminalitě. Jenže my jsme toho muže v životě neviděli.

Vzájemná komunikace se stala velmi obtížnou. Autorky začaly tahat z rukávu další falešné karty — že je v rozhlase cenzura a že šéfredaktor Plusu je ve střetu zájmů. Naši editoři, jimž procházejí rukama všechny materiály, než se dostanou do vysílání, takřka denně žádají redaktory, aby něco předělali, doplnili. A když je potřeba, vysílání pozastaví.

Snažili jsme se vysvětlit M. Sodomkové a B. Jensen, v čem vidíme rozdíl mezi důslednou editorskou prací a cenzurou. Marně.

Český rozhlas je někdy příliš velkorysý. Připadalo nám hloupé přišívat na hrubý pytel hrubou záplatu a prokazovat, že autorky veřejně lžou. Možná jsme měli bouchnout do stolu a říct — tak už dost. Místo toho jsme se sešli se zástupci Českého národního výboru Mezinárodního tiskového institutu, kterým jsme vyložili, jak se věci mají.

Setkali jsme se i s Josefem Šlerkou z Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky (fond Matematiku zločinu spolufinancoval). Vysvětlili jsme mu náš postoj a domluvili se na setkání s autorkami. Aby se schůzka nezablokovala hned na začátku, ujal se Josef Šlerka role moderátora.

Znovu jsme označili místa, která podle nás potřebují úpravy, ostatně o nich psal ve svém posudku, který si NFNŽ nechal vypracovat, Jan Motal z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Autorky brzy po schůzce souhlasily s tím, že se do úprav pustí, a Český rozhlas podle původní dohody zveřejní Matematiku zločinu jako podcast.

Co následovalo? Další schůzka, tentokrát už jenom o provozních detailech. Je pravda, že jsme požádali Magdalenu Sodomkovou a Brit Jensen o mediální zdrženlivost, v dobré víře, že když konečně akceptovaly naše připomínky, nebudou přeci dál mluvit o cenzuře v Českém rozhlase, protože ta tam prostě není.

Chyba lávky! V rozhovoru pro Deník Referendum opět prokázaly, že lhaní jim docela jde. Takže celý příběh uzavíráme. Jak jsme slíbili, podcast Matematika zločinu zveřejňujeme.

Na webu Českého rozhlasu v rubrice určené novinářům najdete jak analýzu Jana Motala pro Nadační fond nezávislé žurnalistiky, tak mnohem obsáhlejší text, který popisuje, jak jsme se v důvěře ve dvě šikovné novinářky v případě Matematiky zločinu přepočítali.

  Diskuse
  July 31, 2019 v 16.53
  Odkazy
  Prosím pana Pokorného, aby do svého textu doplnil hypertextové odkazy na oba dokumenty zmiňované v posledním odstavci.
  Zkoušel jsem je dohledat, ale akorát jsem se na webu ČRo ztratil.
  Děkuji za pochopení.