ČSSD musí razantněji odmítnout návrhy pravice a zkrotit ČEZ

Lukáš Kraus

Sociální demokraté ve volební kampani málo vysvětlují, jakou katastrofu by pro českou ekonomiku představovalo uskutečnění plánů ODS a TOP 09. A zbytečně konformní jsou k energetickým molochům.

Stále v kampani ČSSD nevidím vyčíslený propad HDP po případné realizaci návrhů ODS a TOP 09, které představují šokový sešup v řádu stovek miliard, jelikož by oslabily kupní sílu širokých segmentů obyvatel, což by řádově zvýšilo nezaměstnanost, přivodilo krach mnoha malých a středních podnikatelských subjektů a ve finále urychlilo další zadlužování státu.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Nesmíme také zapomenout, že obrovské zdroje z veřejných rozpočtů jdou celosvětově stále na sanaci soukromých bankovních domů a krytí jejich toxických transakcí a tunelů. Považuji to za neuvěřitelně absurdní, když ty samé bankovní domy nakupují naše dluhopisy a ty samé instituce nás nutí škrtat elementární solidaritu ve společnosti. Sociální demokraté mají tuto záležitost z principu velmi hlasitě a jednotně kritizovat, jelikož je to křišťálově čistý důkaz o nefunkčnosti neoliberálního kapitalismus bez regulací.

Hledejme ekonomické pobídky, ale programově takové, které přinesou měřitelnou kvalitu života, ne neoliberální růst růstu, drancování, nevratné pustošení přírodních zdrojů. Hledejme takové cesty z krize, které přinesou nová zelená pracovní místa. Stavějme školky. Odlehčeme ženám a posilme sociální soudržnost občanů. Stavějme další místa pro důstojné stáří v domovech pro seniory, kteří aktuálně nemají mnohdy ani na regulované nájemné a mnozí umírají v depresích.

Tvrdě regulujme spekulace, burziánství, virtuální kapitalismus, tedy ten systém, kde se nedají rozeznat ani „čisté a špinavé peníze“, natož relativní dobro. Přinesme do našich životů opět humánní řád, odměnu ve formě čisté svobody a bezpečí pro statečné, neohnuté, pracovité, do společnosti s vizemi, idejemi, budoucností pro naše děti. Nekastujme se. Život je na to příliš krátký.

Jsme lidé, kteří žijí na této krásné, malé, zranitelné planetě. Nevěřme ve hvězdné báje o cestách, únicích na jiné planety pod zástěrkou dalšího kola zbrojení. Náš jediný svět je zde. Mezi vším tím rozmanitým životem. Náš úkol by měl být jasný. Cesta z krize totiž vede přes práci bez šikanování a neúcty pro každého jedince na kompletní rekonstrukci společnosti ve smyslu její udržitelnosti. Cesta z krize vede přes ochranu člověka, který je nedílnou součástí přírody.

Česká republika vyváží ekvivalent jeden a půl násobku celé temelínské elektrárny každý den. Přesto chce ČEZ stavět další bloky a neúměrně zvyšovat bezpečnostní rizika pro občany bez vyřešené koncepce s nakládáním vyhořelého radioaktivního paliva. Privatizační klaka kolem pana Tykače chce zase naopak vyrabovat další město, vyhnat lidi z jejich domovů a na jejich neštěstí násobně zvednout hodnotu jejich povedené firmičky.

Vítejte v globálním světě, kde je nemístné parazitovat na vlastních občanech za pár toskánských šestáků. Je nemístné parazitovat na vlastních občanech a nenávratně jim ničit zdraví a klidný život.

Hledejme cesty k úsporám, jelikož ČR je nejméně hospodárnou zemí EU v energetické oblasti. Tam investujme těch šest set miliard, které již nyní ČEZ alokuje na další bloky. To dá lidem práci, a to plošně, celorepublikově, ne beton, dovezené jaderné palivo či rypadla zakusující se do kostelů.

Malé, celoplošné, humánní investice, ne jednorázová betonáž a to ještě pouze v jedné části republiky. Tak se řeší krize. Ne dalším posilováním toho, co ji zjevně způsobilo. Majoritním vlastníkem ČEZ je stále stát a tak to i zůstane. Není to naopak, i když si to třeba tak panu Romanovi na jachtě mohlo zdát.

Navrhuji sociálním demokratům razantní čistku v dozorčí radě, důkladný audit Evropské komise v tomto polostátním molochu a opatření, která z ní udělají sociálně a ekologicky odpovědnou společnost skutečně sloužící lidem.

Práce pro všechny je úkol číslo jedna.

  Diskuse
  April 18, 2010 v 9.23
  ano
  ano
  April 19, 2010 v 16.58
  Martin Roman píše:

  "Nasazení nadkritického bloku by znamenalo provozovat elektrárnu 40 místo plánovaných 25 let, to potvrdila i zpráva norské společnosti DNV, která konstatovala, že nadkritický blok by musel být v provozu déle než 35 let."

  Lukáš Kraus píše:

  Tak předně, nejedná se o norskou pobočku DNV, ale pobočku z VB a tak by bylo fér neschovávat se za Norsko. I na tom je vidět, jak neerudovaný, neschopný je pan Roman, že ani neví, kdo pro něj pracuje. Stačí si zavolat na Velvyslanectví Norského království v Praze a o této pobočce DNV pracující pro ČEZ dostanete informace. Jsou to Britové, ne Norové. Ta pobočka je dávno mimo jakýkoliv vliv Norského království.

  Martin Roman píše:

  "Měli jsme o realizaci této technologie zájem v našich českých projektech, například jsme s místem pro instalaci CCS jednotky počítali u nadkritického bloku v severočeských Ledvicích. Bez podpory se však tato technologie zatím neobejde."

  Lukáš Kraus píše:

  Tak předně, na CCS má ČEZ finance z povolenek, které nezákoně rozkulačil a to takovým jachtařským způsobem, že by mělo být na celé vedení této "skupiny" podáno okamžitě trestní oznámení. Celý ten přílepek by měla okamžitě prošetřit EK, jelikož odporuje duchu celého systému obchodování s emisními povolenkami a je v rozporu s mezinárodními smlouvami, kterými je vázána i ČR.

  PS PČR nemá a neměla právo přidělit výnos z emisních povolenek energetickému molochu ČEZ. Měl být zřízen fond k financování občanských ekologických projektů, které pomůžou přímo občanům v konkrétních místech a to i třeba s místním projektem s technologií CCS či na místní geotermální energetické projekty. Zatím se pomohlo ČEZu pouze k dalším "manažerským" odměnám a několika papalášům k hezké dovolené.

  Hezký den do ČR