Šance pro děti v exekucích? Vláda podpořila převod dluhů nezletilých na rodiče

Jan Kašpárek

Vláda vyslovila podporu novele, která má ochránit děti před exekucemi například v důsledku jízdy načerno. Ke společnému návrhu poslanců koaličních a některých opozičních stran mají výtky některá ministerstva, vítá jej naopak Člověk v tísni.

Vláda ANO a ČSSD zaujala vstřícné stanovisko k návrhu novely občanského zákoníku, podle které by dluhy dětí do patnácti let přecházely na jejich zákonné zástupce. Předloha z pera poslanců napříč stranami v čele s Kateřinou Valachovou (ČSSD), Patrikem Nacherem (ANO), Janem Bartoškem (KDU-ČSL) a Lukášem Koláříkem (Piráti) má zabránit tomu, aby se nezletilí lidé dostávali do exekucí například kvůli nezaplaceným poplatkům za odpad či pokutám za jízdu načerno.

Vláda návrh podpořila přesto, že většina orgánů exekutivy zůstala skeptická. Přímý nesouhlas vyslovilo ministerstvo školství a ministerstvo spravedlnosti. To napsalo v posudku, že „byť je cíl možné považovat za chvályhodný, má konkrétní zpracování potenciál vyvolat množství nechtěných vedlejších důsledků. Návrh povede k vylučování nezletilých z právních jednání, ke kterým by jinak byli způsobilí.“

Naopak souhlas předloze vyslovilo ministerstvo práce a sociálních věcí. „Dobrá zpráva pro tři a půl tisíce dětských dlužníků! Vláda právě podpořila souhlasným stanoviskem návrh Kateřiny Valachové na ochranu dětí před dluhy! Bylo již na čase,“ ocenila obratem výsledek zasedání kabinetu ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Unie zaměstnavatelských svazů pak vládě doporučila rozšířit opatření i na nezletilé starší patnácti let.

Podle dat Exekutorské komory je nemalá část zadlužených nezletilých právě ve věku mezi patnácti a osmnácti lety. Exekutoři evidovali za rok 2017 zhruba 2500 mladistvých dlužníků oproti 3500 těch, kterým ještě nebylo ani patnáct. Reálný počet lidí zatížených exekucemi na základě mnohdy nezaviněných dluhů z dětství může být ale řádově vyšší.

Soudci většinou ponechávají odpovědnost na dětech

Dnes o ochraně dětí před exekucemi rozhodují především soudci. Ti vycházejí mimo jiné z řady nálezů Ústavního soudu, které se zabývaly dluhy, jež nezletilým vznikly v důsledku pokuty za jízdu načerno. 

„Je na obecných soudech, aby v každé konkrétní věci posoudily, zda je u nezletilého dána způsobilost k uzavření smlouvy o přepravě osob, včetně jejích ujednání a důsledků vyplývajících z jejího porušení,“ konstatoval Ústavní soud v čele se soudkyní zpravodajkou Kateřinou Šimáčkovou v březnu 2017. Na obecné rovině nicméně odmítl, že by za dluhy dětí z hromadné dopravy měli mít odpovědnost rodiče.

„Dítě (v daném případě dvanáctileté), které je dostatečně rozumově vyspělé na uzavření přepravní smlouvy s dopravním podnikem, je zároveň dostatečně rozumově vyspělé nést odpovědnost (přirážku k jízdnému) v případě jízdy bez platného jízdního dokladu,“ uvedl Ústavní soud se soudcem zpravodajem Jiřím Zemánkem ke konci předminulého roku.

Navrhovatelé předlohy ale mají k čistě právnímu uchopení problému výhrady. „Tvrdý právnický výklad leží proti zdravému selskému rozumu. Je přece normální, že rodiče za děti dluhy platí. Funguje to také výchovně, kdy rodiče za děti dluhy zaplatí a doma si to s nimi vyřídí,“ řekl za navrhovatele Bartošek Českému rozhlasu.

Konec dětských dluhů si přeje většina společnosti

Předlohu podporují i neziskové organizace zabývající se problémem exekucí. Člověk v tísni k tématu zadlužených dětí dokonce před měsícem spustil speciální kampaň. V ní žádá mimo jiné právě přijetí novely, jež by přenesla dětské dluhy na zákonné zástupce. „Novela se snaží spravedlivěji definovat samotnou finanční odpovědnost zákonných zástupců za nezletilé,“ ocenil návrh již dříve analytik organizace Daniel Hůle. Na konci dubna Hůle v Otázkách Václava Moravce uvedl, že nejlepší by bylo dětské dluhy úplně smazat.

Člověk v tísni ve svém vyjádření doplnil, že krom přenesení dluhové odpovědnosti za mladší patnácti let na rodiče je na místě i novelizace insolvenčního zákona. Ta by měla přeřadit děti do kategorie takzvaných privilegovaných dlužníků s možností oddlužení do tří let bez nutnosti splatit konkrétní podíl dlužné částky. Zákon podobným způsobem zatím chrání pouze invalidní a starobní důchodce.

„Jen tak máme šanci se v dohledné době zbavit obrovské zátěže, kterou si jako společnost neseme z doby, kdy zde velmi čile probíhal obchod s chudobou. Stát tenkrát zásadně zaspal a je potřeba zjednat nápravu,“ zdůvodnil požadavek Hůle.

Převážná většina společnosti s odpovědností rodičů za děti mladší patnácti let souhlasí. Podle průzkumu, který vypracovala začátkem dubna agentura Median pro Člověka v tísni opatření podporuje třiaosmdesát procent dotázaných napříč politickým spektrem. Nejnižší podporu — devětasedmdesát procent — našla odpovědnost rodičů za dluhy dětí u voličů SPD. Nejvyšší — devadesátiprocentní — potom u občanů preferujících STAN, KDU-ČSL a TOP 09.

    #BečvaNevyšumí

    Téma otravy řeky Bečvy, jedné z největších ekologických katastrof v českých dějinách, při níž zahynulo na osmdesát tisíc ryb, je jednou z nejdůležitějších investigací Deníku Referendum. Reportéři Jakub Patočka a Zuzana Vlasatá případ sledují od počátku a přinesli v něm řadu nových zjištění. Nyní pokrývají soudní proces se svévolně obviněnou firmou Energoaqua a zpracovávají poznatky, které během něj vycházejí najevo. Podpořte naši další práci!

    Diskuse