Svátky jsou pro všechny

Renáta Burianová

Renáta Burianová, prezidentka Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb, vysvětluje, proč by měl být ve stávající podobě zachován zákon, který zajišťuje zaměstnancům volno o vybraných státních svátcích.

Je to věčné a vděčné téma. Bude o svátcích otevřeno, nebo ne? Já osobně se domnívám, že by měly být obchody zavřené. Stále hovoříme o tom, jak se co nejvíce a co nejrychleji přiblížit svým západním sousedům, ale vždy mi připadá, že přibrzdíme v okamžiku, kdy se jedná o věc pro vyspělé ekonomiky standardní, ale pro nás, kteří stále trpíme určitými komplexy, věc naprosto neřešitelnou.

Z dvanácti svátků jsme vybrali sedm těch velmi významných, osmý je Štědrý den, kdy je navrhováno omezení otevírací doby do 12 hodin. Štědrý den by měl znamenat pohodu, nikoli spěch, což je nereálné, pokud měly některé řetězce otevřeno i do 17.00 hodin.

Země jako Německo, Rakousko nebo Belgie mají o svátcích i nedělích zavřeno. V Belgii mají navíc mimochodem regulovanou i vánoční výzdobu, a to včetně hudby, která se může objevit pouze několik týdnů před Vánoci. Zavřeno o svátcích mají i kolegové v Maďarsku a Polsku.

Nošením pásky s nápisem Neberte nám svátky vyjadřovali zaměstnanci a zaměstnankyně obchodů svou podporu stávajícímu zákonu. Foto Unie zaměstnanců obchodu

Proč se nyní o prodejní době v průběhu svátků znovu mluví? Poslanecká sněmovna na svém zasedání 31. ledna neplánovaně zařadila k projednání ve druhém čtení novelu zákona č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě. Po obecné a podrobné rozpravě prošla tato novela do třetího čtení.

Šestého února hospodářský výbor Poslanecké sněmovny popřel vůli více než 100 000 zaměstnanců obchodu a doporučil ke schválení Poslanecké sněmovně zrušit zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě. Zrušení tohoto zákona navrhuje poslanec za TOP 09 Miroslav Kalousek.

Poslanci ignorovali jednoznačnou vůli zaměstnanců obchodu, kterou vyjádřili v říjnu 2018 nejprve páskami s nápisem: NEBERTE NÁM SVÁTKY, kterými se napříč republikou označili, aby vyjádřili svůj názor na podporu zachování zákona, a poté podpisem petice. Z pohledu Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb se jedná o nepochopitelnou aroganci poslanců vůči zaměstnancům obchodu.

Dvacátého února se uskutečnilo veřejné slyšení petičního výboru Poslanecké sněmovny díky velké petiční akci zaměstnanců obchodu, kteří chtějí zákon zachovat ve stávající podobě. Toto slyšení shrnula zpravodajka Alena Gajdůšková následovně: „Zákon plní svůj účel, kterým je zajistit zaměstnancům obchodu volno o státních svátcích, a není potřeba ho rušit ani měnit.“

Více než 80 tisíc zaměstnanců obchodu podpořilo kampaní #NeberteNámSvátky názor na uzavření prodejen o státních svátcích a více než 20 tisíc z nich podepsalo petici za zachování tohoto zákona. Zároveň byla vysvětlena dezinformace ve věci příplatků za práci ve svátek a náhradního volna.

Momentálně čekáme, kdy Poslanecká sněmovna zařadí zákon do svého programu a projedná ho ve třetím čtení. Mělo by se tak stát v průběhu března.

Obsahem novely jsou návrhy na vypuštění velkoobchodu ze zákona, zrušení zákona jako celku, rozšíření zákona na všechny svátky nebo zachování zákona ve stávající podobě. Během dvou let se jedná již o druhý pokus zrušit tento zákon jako celek, ten první naštěstí nevyšel. Navíc na Ústavním soudu ČR stále leží ústavní stížnost skupiny senátorů z prosince 2016, jejímž cílem je zrušení zákona.

Ráda bych podtrhla, že v našem návrhu zákona řešíme pouze vybrané svátky, vůbec se nedotýkáme prodeje v neděli. Spotřebitel je velmi citlivý a v České republice není v současné době spotřebitelské ani politické klima na úpravu otevírací doby o víkendech.

Také jsme se setkali s argumenty, že připravíme zaměstnance o příplatky. Zastávám však názor, že zaměstnanci obchodu by měli mít alespoň tak důstojné mzdy, aby nebyli závislí na příplatcích. A pokud tomu tak je, je něco v nepořádku.

Na závěr bych chtěla říci, že v Německu či v Rakousku, které jsou nám z hlediska historického velmi blízké, se nikdo nepozastavuje nad tím, že jsou například 26. prosince uzavřeny prodejny. Chtěli bychom, aby v České republice byly svátky vnímány trochu méně konzumně, a zvlášť svátky vánoční.