Dvoudenní setkání expertů a politiků bude hledat odpovědi na výzvy digitalizace

Jan Kašpárek

Třetí ročník mezinárodní konference Prague Social Europe Conference se zaměří na téma sociální soudržnosti v době digitalizace. Politici a odborníci budou diskutovat o dopadech automatizace na trh práce a nezbytné revizi sociálních systémů.

Černínský palác bude na přelomu února a března hostit třetí ročník mezinárodní konference Prague Social Europe Coference s podtitulem Sociální soudržnost v době digitalizace. Sejdou se na ní čeští i zahraniční politici a odborníci, aby diskutovali o proměnách, které čekají Evropskou unii v souvislosti s postupující automatizací a zvyšováním podílu digitální práce v rozličných oblastech.

„Digitalizace zásadně proměňuje trh práce a vyžaduje modernizaci vzdělávacích a sociálních systémů. Žádá si ucelený přístup, který sjednotí národní a evropské legislativy a přinese sociální práva a ochranu lidem v nových formách zaměstnání. Předmětem debaty proto bude i zajištění finančních zdrojů pro účinnou sociální politiku,“ uvádí jeden z organizátorů, Masarykova demokratická akademie.

Její ředitel Vladimír Špidla Deníku Referendum vysvětlil, že nástup digitalizace, případně umělé inteligence nelze brát na lehkou váhu, neboť zásadním způsobem přeorganizuje ekonomické vztahy. „Je zřejmé, že se tak stane nerovnoměrně, s odlišnými dopady na různé regiony a sociální skupiny. Hrozí, že se společnost rozpadne na zcela oddělené části,“ řekl.

Jádrem konference ovšem bude myšlenka soudržnosti. „V nynější situaci je podstatná spolupráce, a to v dosud nevídané šíři. Té je zapotřebí i pro ochranu ekologických limitů. Zde můžeme říci, že je soudržnost podmínkou přežití,“ dodal někdejší premiér a evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti.

Mezinárodní setkání chce fenomén digitalizace prozkoumat z nejrůznějších úhlů. Vedle akademiků, například rektorky Mendelovy univerzity Danuše Nerudové či Björna Hackera z berlínské Univerzity pro hospodářství a techniku, vystoupí i někteří politici — mezi jinými bývalý eurokomisař László Andor — nebo zástupci odborů, zmínit lze předsedu Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středulu.

Konferenci pořádá Masarykova demokratická akademie, zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung v České republice a Nadace pro evropská progresivní studia. Program je volně přístupný po předchozí registraci, která zůstane otevřená až do příštího pondělí.

Text vychází v rámci spolupráce s Masarykovou demokratickou akademií.