Kuba odstátňuje první živnosti: holiče a salóny krásy

Petr Jedlička

Po farmářích a taxikářích bude na Kubě dovoleno podnikat i drobným lazebníkům. Někteří pozorovatelé mluví o počátku liberalizační vlny. Raúl Castro však změny charakterizuje jako „pozvolné a opatrné".

Kubánským holičům, kadeřníkům, pedikérům a dalším lazebníkům bude již brzy umožněno změnit pracovní poměr. Nebudou už muset být státními zaměstnanci — budou si moci pracoviště od státu pronajmout a z tržeb platit daně.

Čtete rádi analýzy zahraničního dění z dílny Petra Jedličky? Podpořte rubriku Svět a pomozte jí rozšiřovat kapacity.
×

Podle BBC vláda opatřením reaguje na dlouhodobý úpadek nabídky služeb, rozšířenou chudobu a rozrůstání šedé ekonomiky. Podle pozorovatelů, jež britská stanice zmiňuje, však může být odstátnění jedné z nejrozšířenějších živností počátkem celé liberalizační vlny.

Živnosti a drobné podnikání bylo režimem Fidela Castra znárodněno v roce 1968. S výjimkou přechodného uvolnění v roce 1993 (částečné odstátnění bister a barů) se na systému dlouho nic nezměnilo. K reformám došlo teprve po vystřídání Fidela bratrem Raúlem v roce 2008. Zemědělcům bylo umožněno soukromě hospodařit na státní neobdělávané půdě a právo provozovat své řemeslo bez plánu získali také taxikáři.

Podle komentáře BBC hledá Raúl Castro inspiraci v asijských kvazisocialistických modelech, zejména ve vietnamském a čínském. V těch je umožněno drobně podnikat takřka všem živnostníkům, ale nad velkou ekonomikou si stát udržuje plnou kontrolu.

V nedávném projevu Raúl Castro přiznal, že si uvědomuje, že většina Kubánců netrpělivě dychtí po změně. Slíbil, že bude, avšak prý „pozvolná a opatrná“.

Zprávu o dílčí reformě získaly agentury přímo od zpravodajů na Kubě. Oficiální kubánský tisk plán na odstátnění holičské a kadeřnické živnosti nijak nekomentoval.

Další informace:

BBC News Cuba liberalises barber shops and beauty salons

    Diskuse