I Češi mohou podpořit celoevropskou iniciativu proti klecovým chovům

Sabina Vojtěchová

Sto třicet evropských organizací zahájilo iniciativu za zrušení klecových chovů v Evropské unii. Potřebují k tomu sesbírat milion podpisů občanů unie. V české republice se zatím připojilo deset organizací.

Mezinárodní organizace Soucit ve světovém zemědělství (Compassion in World Farming) chce spolu s dalšími sto třiceti organizacemi sesbírat milion podpisů, které přimějí Evropskou komisi k navržení právních předpisů o zákazu klecových chovů. Sběr podpisů organizace slavnostně zahájila ve středu na Moravském náměstí v Praze.

Již od roku 2016 organizace Soucit ve světovém zemědělství celoevropskou kampaň Konec doby klecové za ukončení klecových chovů nosnic, prasnic, hus, kachen, křepelek, králíků a telat. Sběrem podpisů, který probíhá v rámci takzvané evropské občanské iniciativy, a obrací se na Evropskou komisi, kampaň vrcholí.

„Kampaň jsme zahájili investigací v klecových chovech králíku, požadovali jsme jejich ochranu, protože žádná neexistovala. Teď jsme dospěli k názoru, že nechceme klecové chovy řešit jednotlivě, ale celkově, a tak i co nejrychleji,“ vysvětlila Deníku Referendum zástupkyně organizace Soucit ve světovém zemědělství Romana Šonková.

Evropská občanská iniciativa je oficiální nástroj přímého vlivu občanů na politiku Evropské unie. Zavazuje Evropskou komisi zabývat se záměrem, pod nějž se podepíše alespoň milion občanů unie. Komise může také navrhnout příslušný zákonná opatření. Mezi úspěšné se dosud řadí čtyři evropské občanské iniciativy http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful.

Úspěch iniciativy Konec doby klecové by podle organizátorů mohl odstartovat převratnou změnu v zemědělské praxi. K iniciativě se do dnešního dne přidaly také česká organizace Hlas zvířat, Home4Pets, Nadace na ochranu zvířat, NESEHNUTÍ, OBRAZ, Platforma pro udržitelný rozvoj a etiku, Slepice v nouzi, Společnost pro zvířata a Svoboda zvířat a Advokátní kancelář Robert Plicka.

Ministerstvo zemědělství o podpoře kampaně neuvažuje. „Považujeme za vhodné, ponechat rozhodnutí o volbě nakupovaných výrobků dle technologie na spotřebitelích bez úředních zákazů. Klecové chovy v České republice musí splňovat právní normy Evropské unie, dodržování pravidel pohody zvířat pak kontrolují v provozovnách inspektoři Státní veterinární správy,“ sdělil Deníku Referendum mluvčí Vojtěch Bílý.

V Evropské unii přežívá ve stísněných klecích více než tři sta milionů zvířat. „Život v kleci není žádný život. Věda už dávno prokázala, že všechna hospodářská zvířata jsou citlivé a vnímavé bytosti schopné trpět, ale také prožívat radost. Tak obrovský rozměr a intenzitu utrpení zvířat v klecových chovech nelze dále tolerovat,“ míní Romana Šonková.

Svůj podpis mohou zájemci k iniciativě připojit i online.